Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Geschiedenis en toekomst

Door de mijnbouw groeide Heerlen in de eerste helft van de 20e eeuw uit tot de op een na grootste stad in Zuid-Limburg. In 1965 besloot de regering tot een geleidelijke reductie van de kolenwinning. In 1974 ging de laatste mijn in Heerlen dicht. Een onzichtbaar, maar indrukwekkend nalatenschap van de mijnen is het uitgestrekte gangenstelsel dat de mijnbouw heeft achtergelaten onder de stad en haar omgeving. In 1994 stopte men met het wegpompen van het water uit de Limburgse mijnen en vulde het gangenstelsel zich langzaam met grondwater.

Water uit de mijnen

Het water in de dieper gelegen gangen wordt op natuurlijke wijze door de aarde opgewarmd tot temperaturen tussen 30°C en 40°C. Het is daarmee uitermate geschikt om gebouwen te verwarmen, terwijl het water in de bovenste stelsels juist geschikt is voor koeling. Op 10 maart 2004 zijn we met het Heerlense Mijnwater project officieel van start gegaan, met de bouw van een pilot installatie. We hebben vijf boorputten en een leidingstelsel in Heerlen aangelegd om water aan en af te voeren. Na vier jaar van onderzoek hebben we op 1 oktober 2008 in het nieuwbouwcomplex Gen Coel in het stadsdeel Heerlerheide de eerste Mijnwater-energiecentrale ter wereld in werking gesteld. 

Een eerste netwerk

Het Mijnwater-systeem hebben we oorspronkelijk ontworpen als pilot voor een eenrichting leveringsnetwerk, waarbij warmte of koude rechtstreeks aan een klein aantal klanten geleverd kon worden, volgens de voorwaarden van het toenmalige 'Interreg-project Minewater'. De projecten Heerlerheide Centrum, APG en CBS hebben we op dit systeem aangesloten. 

Van pionieren naar grootschalige uitrol

Vanaf 2012 hebben we het systeem doorontwikkeld, waarbij clusters zijn voorzien om warmte en koude tussen klanten uit te kunnen wisselen. Ook hebben we jaarlijks nieuwe klanten  aangesloten. Dit vergde steeds meer van het backbone leidingnetwerk en de warmte- en koudebronnen. In 2018 bereikten we een punt waarbij de vraag van de klanten het vermogen van het netwerk oversteeg en werd het leidingnetwerk en de broncapaciteit uitgebreid.

Na deze pionierende opstartfase, heeft Mijnwater het eerste 5e generatie warmte- en koudenet van Europa dat in de praktijk werkt. 

Onze afnemers zijn kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed, zoals sportaccommodaties, en woningen. Het merendeel bestaat uit nieuwbouw, maar inmiddels hebben we ook bestaande gebouwen aangesloten. Die zijn verduurzaamd tot energielabel A/B, waarmee ze geschikt zijn gemaakt voor 100% warmte- en koudelevering door Mijnwater.

Mijnwater in de toekomst

Mijnwater heeft als ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie van Parkstad, door het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. Om die ambitie waar te maken, is het van belang dat Mijnwater een heldere koers vaart waarbij betrouwbaarheid, snelheid en betaalbaarheid met elkaar in balans zijn. Investeringen in het Mijnwater-systeem zijn nodig om deze ambitie te kunnen realiseren.

In ons masterplan beschrijven we onze visie op de mogelijkheden voor een gezonde en rendabele toekomst van Mijnwater. Het maakt concreet hoe Mijnwater tussen 2023 en 2030 te werk wil gaan en welke investeringen daarbij komen kijken.
Uiteraard houdt de ontwikkeling na 2030 niet op; het masterplan geeft aan waar voor de periode 2023-2030 de prioriteit ligt. Over 3 jaar zal het masterplan herijkt worden met een horizon tot 2033.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden