Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Privacybeleid

Inleiding

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)*. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Als organisatie krijgt Mijnwater meer verplichtingen waarbij de nadruk ligt op het kunnen aantonen van onze verantwoordelijkheid in de bescherming van persoonsgegevens. Voor de vermelding van uw gegevens in ons adressenbestand ten behoeve van de verzending van deze nieuwsbrief heeft u bij aanmelding toestemming gegeven.

*De AVG in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)

Zorgvuldig en transparant

Mijnwater behandelt de persoonlijke gegevens van haar relaties en klanten zeer zorgvuldig en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mijnwater, Spoorplein 45, 6411 NZ Heerlen, Nederland.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Mijnwater legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens of gegevens welke door de wetgever worden vereist. Dat geldt ook voor de verzending van de nieuwsbrief. Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie, het aanmelden voor de Mijnwater nieuwsbrief, het doen van een (open) sollicitatie of het verzoek om een afspraak. Mijnwater verkrijgt alleen persoonsgegevens van betrokkene(n) zelf en Mijnwater gebruikt verder geen andere bronnen voor het verkrijgen van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die ontvangen worden van een sollicitant worden verwerkt om te bepalen of iemand wel of niet uitgenodigd wordt voor een gesprek en/of iemand wel of niet wordt aangenomen.

Voor een goede dienstverlening maken wij gebruik van derde partijen. U moet hierbij denken aan:

  • een callcenter voor de storingen;
  • onderhoudspartijen voor storingsafhandeling;
  • administratiekantoren voor de financiële en de debiteurenadministratie en bewaking;
  • een communicatiebureau voor onze website, onze nieuwsbrieven en onze social media.

Mijnwater en haar dochtermaatschappij heeft duidelijke afspraken gemaakt inzake de bescherming van persoonsgegevens als deze derde partijen bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Mijnwater en haar dochtermaatschappij persoonsgegevens verwerken. Bij Mijnwater is geen sprake van doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde landen buiten de EER.

Daarnaast gebruiken we de gegevens om onze dienstverlening naar u te verbeteren en u te informeren over relevante (nieuwe) ontwikkelingen. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat aan ons melden via info@mijnwater.com. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd. Op de social mediakanalen LinkedIn, Twitter en Facebook kunt u ook zelf bepalen of u ons wilt blijven volgen of niet (meer), door een simpele druk op de knop ‘ontvolgen’ verwijdert u ons uit uw account.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen en bovendien nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Voor sollicitanten die niet worden uitgenodigd/aangenomen is deze periode niet langer dan één maand tenzij we hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben.

Wat is een cookie

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op uw computer of op uw tablet wordt opgeslagen. Dat bestandje onthoudt bepaalde informatie.

Mijnwater gebruikt Google Analystics ten behoeve van de functionaliteit Cookies op haar website. Mijnwater plaatst zelf geen cookies en leest ze ook niet uit. Dit doet uitsluitend Google Analystics voor Mijnwater We gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoeveel bezoekers de website bezoeken en hoe bezoekers onze website gebruiken.

Deze informatie wordt gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele computers van andere partijen. Gaat u niet akkoord met deze vorm van informatieverschaffing, dan kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. Wij kunnen dan niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van onze website op een juiste manier werken.

Wat gebeurt er als u cookies uitzet of niet accepteert?

  1. Uw persoonlijke instellingen worden niet meer onthouden.
  2. Bepaalde informatie zal niet meer zichtbaar zijn, bijvoorbeeld laatst bekeken artikelen.
  3. De social buttons (knoppen op een pagina waarmee u bijvoorbeeld een pagina leuk kunt vinden op Facebook) zijn niet meer zichtbaar. Zo kunt u informatie en producten van Mijnwater BV niet meer delen.
  4. Cookies zorgen er ook voor dat een website goed wordt weergegeven. Als u cookies uitzet, is het mogelijk dat de website niet meer optimaal functioneert en u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.

Liever geen cookies?

Wilt u liever geen cookies gebruiken? Dan kunt u dat op elk gewenst moment aangeven in uw browser. Wilt u weten hoe? Ga dan naar de website van uw browser.

Inzage en correctie van uw gegevens

Mijnwater biedt u de mogelijkheid uw persoonsgegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen. Stuur uw verzoek om inzage in uw gegevens naar info@mijnwater.com. Als de informatie onjuist is, passen wij dat voor u aan.

Wijzigingen

Mijnwater behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Bij wijzigingen zult u door Mijnwater hiervan op de hoogte worden gesteld.

Vragen?

Heeft u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens en de AVG, wendt u zich dan tot de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/vragen-aan-de-autoriteit-persoonsgegevens

Mei 2018

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden