Over Mijnwater

Missie

Mijnwater is leverancier van duurzame energie, levert warmte en koelte aan kantoren, bedrijfspanden en woningen. Dat doet zij via een circulair energienetwerk, een zogenaamde vijfde generatie ‘Smart Grid’ voor wijkgericht verwarmen en koelen. Daarnaast slaat het bedrijf de (terug)gewonnen warmte op, op momenten dat er geen tot weinig vraag is. Dit innovatief circulair energienetwerk in Heerlen wordt gezien als een doordachte infrastructuur voor de distributie van warme en koude energie en is ook toepasbaar in andere stedelijke gebieden. Het koppelt namelijk verschillende bronnen van duurzame energie, denk aan zonnepanelen, windenergie, biomassa-energie, restwarmte. Het is nu nog gekwalificeerd als een laagtemperatuurnet omdat onze belangrijkste bron én buffer de voormalige mijngangen zijn. Omdat het systeem zo is opgezet dat meerdere duurzame bronnen te koppelen zijn, spreken we van een vijfde generatie ‘Smart Grid’ in Parkstad-Limburg. De mijnwaterinfrastructuur ligt nu nog in Heerlen, voor andere gemeenten leveren wij tailor made satellietoplossingen om de klanten in ons werkgebied van het gas af te helpen.

Mijnwater levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Heerlen, Parkstad-Limburg en is een belangrijke speler in de Parkstad-Limburg Energietransitie.