Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Warmte en koude

Traditionele warmtenetten kennen één of meerdere warmtebronnen. Die zijn voorzien van een ondergronds transport- en distributienet dat warmte aflevert bij de verbruiker. Kenmerkend voor deze warmtenetten is het éénrichtingsverkeer van de warmtestroom: van bron naar verbruiker. 

Het Mijnwater-systeem levert naast warmte óók koude. Daarnaast beschikt ons systeem over een slim uitwisselingsnetwerk, waarbij onze verbruikers onderling warmte en koude kunnen overdragen. Denk bijvoorbeeld aan een datacentrum dat door het Mijnwater-systeem wordt gekoeld. Het overschot aan warmte dat daarbij vrijkomt, kan als bron dienen voor het verwarmen van woningen.

De mijnen als warmte- en koudebron

Doordat we warmte en koude binnen ons netwerk kunnen uitwisselen, houden we vraag en aanbod van warmte en koude zo goed als mogelijk in balans. Maar dat lukt niet altijd. Zo zal de vraag naar koude in de zomer groter zijn dan in de winter. En de warmtevraag in de winter groter dan in de zomer. De voormalige mijngangen vormen dus niet alleen warmte- en koudebronnen, maar fungeren daarmee ook als ondergrondse thermische buffers met verschillende temperaturen. 

Duurzaam omgaan met onze bronnen

Dankzij ons smart grid of slimme netwerk hoeven we dus overschotten aan warmte niet meer te lozen in de omgeving, zoals bij traditionele warmtenetten. En kunnen we deze elders inzetten op hetzelfde tijdstip of later. Mede hierdoor is de hoeveelheid warmte en energie die we zelf moeten produceren beperkter dan bij traditionele warmtenetten. Zo leveren we een bijdrage aan het voorkomen van hittestress in de zomer en een besparing van energieverbruik in de winter. En dat is goed voor onze klanten en het klimaat.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden