Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Tarieven

Het gebruik van warmte en koude bij Mijnwater wordt anders geregistreerd dan wanneer u op het aardgasnetwerk bent aangesloten. Kosten worden daarom ook anders berekend. De belangrijkste overeenkomst is dat u bij Mijnwater ook een maandelijks voorschot betaalt en dat u een keer per jaar een jaarafrekening ontvangt. Een belangrijk verschil is dat ons tarief op 1 januari wordt vastgesteld en geldt tot en met 31 december van datzelfde jaar. Bij Mijnwater vinden tussentijds geen prijsaanpassingen plaats. 

U kunt uw tarief bekijken via uw Mijn Mijnwater account.

Naar Mijn Mijnwater

Hoe worden onze prijzen bepaald?

Vanuit de wet zijn er regels waar ons tarief aan moet voldoen. Zo geldt voor warmte het zogeheten niet-meer-dan-anders-principe. Dit houdt in dat het maximum leveringstarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de gemiddelde kosten van huishoudens met verwarming op gas. Het maximale tarief dat warmteleveranciers mogen vragen wordt ieder jaar in december vastgesteld door de ACM, de Autoriteit Consument & Markt

Veelgestelde vragen
Hoe zijn de tarieven opgebouwd?

De tarieven bestaan uit vaste kosten (vastrecht) en het tarief voor uw verbruik (verbruikstarief). Het vastrecht bestaat uit de vaste kosten voor uw aansluiting, het meten van verbruik en de huur van de afleverset (indien van toepassing). Het verbruikstarief is het tarief dat u betaalt voor elke eenheid energie die u verbruikt. Dit wordt gemeten in gigajoules (GJ) voor warmte en koude, of kubieke meters (m3) voor warm tapwater.

Is er in 2024 nog een prijsplafond?

Nee, het prijsplafond dat in 2023 door de overheid was ingesteld, vervalt op 1 januari 2024. Ons verbruikstarief voor warmte in 2024 is lager dan het prijsplafond van 2023 (€47,38 per GJ). Het warmtetarief wordt voor u in 2024 dus niet hoger door het vervallen prijsplafond. Het wordt zelfs lager. Dit betekent echter niet automatisch dat uw energierekening lager zal zijn. Dit hangt af van uw totale verbruik in combinatie met het vastrecht.

Wanneer veranderen de tarieven?

De tarieven veranderen per 1 januari. Voor 1 januari ontvangt u persoonlijk bericht over de warmtetarieven voor het nieuwe jaar. Als u inlogt op Mijn Mijnwater kunt u ook uw tariefblad bekijken. 

Kom ik in aanmerking voor het Tijdelijk Noodfonds Energie?

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. De steun van het noodfonds wordt verrekend via de energieleverancier van het huishouden, die het bedrag in mindering brengt op de rekening gedurende zes maanden. 

Voor wie is het Noodfonds Energie

De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

  • Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat gaat concreet om 3200 euro (alleenstaand) en 4480 euro (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen.
  • Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen.
  • Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.

Het maakt niet uit welke energieleverancier het huishouden heeft.

Waar kan je steun aanvragen?

De aanvraag van het Noodfonds kan worden gedaan op www.noodfondsenergie.nl. U kunt daar terecht om de aanvraag via computer of via de app te doen. Ook familieleden, vrienden of hulpverleners kunnen daar via een machtiging de aanvraag voor iemand anders doen.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden