Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Tarieven

Het gebruik van warmte en koude bij Mijnwater wordt anders geregistreerd dan wanneer u op het aardgasnetwerk bent aangesloten. Kosten worden daarom ook anders berekend. De belangrijkste overeenkomst is dat u bij Mijnwater ook een maandelijks voorschot betaalt en dat u een keer per jaar een jaarafrekening ontvangt. Een belangrijk verschil is dat ons tarief op 1 januari wordt vastgesteld en geldt tot en met 31 december van datzelfde jaar. Bij Mijnwater vinden tussentijds geen prijsaanpassingen plaats. 

U kunt uw tarief bekijken via uw Mijn Mijnwater account.

Naar Mijn Mijnwater

Hoe worden onze prijzen bepaald?

De warmtetarieven worden jaarlijks vastgesteld op basis van de actuele gastarieven. De koppeling van warmteprijzen aan gasprijzen is de afgelopen jaren de methode geweest van de overheid om consumenten te beschermen tegen hoge tarieven. Warmte mag gemiddeld niet duurder zijn dan verwarming met aardgas en een cv-ketel. Dit is wettelijk zo bepaald door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Maar ook voor klanten van Mijnwater kunnen de prijzen soms stijgen, omdat ook wij nog relatief duurdere (groene) elektriciteit moeten inkopen voor het draaiende houden van ons systeem en de bijbehorende installaties. Maar klanten van Mijnwater hebben een voordeel omdat we gebruik maken van duurzame bronnen, zoals aardwarmte en restwarmte. De kosten stijgen daarom minder hard dan bij gasaansluitingen.

Wat is het prijsplafond?

Om te zorgen dat u meer zekerheid krijgt over de ontwikkeling van uw energierekening heeft de Nederlandse overheid het tijdelijke prijsplafond voor energie in het leven geroepen. Uw lasten worden daardoor verlaagd. Vanaf 1 januari 2023 betaalt u € 47,38  inclusief btw voor iedere gigajoule (GJ). Dit prijsplafond geldt voor de eerste 37 GJ die u verbruikt. Voor de tarieven van Mijnwater verwijzen wij naar het tariefblad.
Voor blokverwarming geldt nog geen plafondtarief. De overheid werkt hier nog aan een oplossing.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring