045-5716920 (kantooruren) info@mijnwater.com

Mijnwater

MIJNWATER: CIRCULAIR ENERGIENETWERK VAN DE TOEKOMST

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas. Om dit te realiseren zullen gebouwen geïsoleerd moeten worden en zal gebruik worden gemaakt van duurzame warmte en elektriciteit. 1,5 miljoen bestaande woningen moeten in 2030 verduurzaamd zijn. Sinds het instellen van deze maatregel zoekt iedereen naarstig naar andere vormen van energiebronnen. In Heerlen was de gemeente- nog ver voor het Klimaatakkoord- al letterlijk gestart met het boren naar duurzame energie, en wel de energie in de geothermische bronnen onder haar voeten.

In de voormalige mijngangen ligt de basis van wat nu een innovatief circulair energienetwerk is, warm water. Deze laagtemperatuurbron, die warmte maar ook koelte levert aan woningen, kantoren, winkels en industriële bedrijven, benut namelijk ook restwarmte uit de omgeving en zorgt bij minder vraag dat restenergie in daarvoor bestaande, ondergrondse gangen of energiecentrales met buffervaten wordt opgeslagen. Door innovatie is het netwerk inmiddels ook los te zien van de ondergrondse mijngangen, door prefab (eco)vaten in de bodem te plaatsen, daar waar geen mijnen zijn. De cirkel van (water)energie is (overal) rond!

English Version Minewater Project

Huidige Mijnwater Aansluitingen