Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meestgestelde vragen. Gebruik de zoekbalk om snel het antwoord op uw vraag te vinden. 
Zit het antwoord er niet tussen? Dan kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice via 045 - 571 69 20 of klantenservice@mijnwater.com

Tarieven
Hoe zijn de tarieven opgebouwd?

De tarieven bestaan uit vaste kosten (vastrecht) en het tarief voor uw verbruik (verbruikstarief). Het vastrecht bestaat uit de vaste kosten voor uw aansluiting, het meten van verbruik en de huur van de afleverset (indien van toepassing). Het verbruikstarief is het tarief dat u betaalt voor elke eenheid energie die u verbruikt. Dit wordt gemeten in gigajoules (GJ) voor warmte en koude, of kubieke meters (m3) voor warm tapwater.

Hoe worden de tarieven bepaald?

Vanuit de wet zijn er regels waar ons tarief aan moet voldoen. Zo geldt voor warmte het zogeheten niet-meer-dan-anders-principe. Dit houdt in dat het maximum leveringstarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de gemiddelde kosten van huishoudens met verwarming op gas. Het maximale tarief dat warmteleveranciers mogen vragen wordt ieder jaar in december vastgesteld door de ACM, de Autoriteit Consument & Markt. De maximum tarieven voor vastrecht baseert de ACM op de gemiddelde werkelijke kosten van de warmteleveranciers. Denk aan kosten voor materiaal, gereedschap en werktuigen en kosten voor arbeid. Deze worden jaarlijks geïndexeerd met inflatie.

Voor meer informatie verwijzen we naar de ACM ConsuWijzer

Wanneer veranderen de tarieven?

De tarieven veranderen per 1 januari. Voor 1 januari ontvangt u persoonlijk bericht over de warmtetarieven voor het nieuwe jaar. Als u inlogt op Mijn Mijnwater kunt u ook uw tariefblad bekijken. 

Is er in 2024 nog een prijsplafond?

Nee, het prijsplafond dat in 2023 door de overheid was ingesteld, vervalt op 1 januari 2024. Ons verbruikstarief voor warmte in 2024 is lager dan het prijsplafond van 2023 (€47,38 per GJ). Het warmtetarief wordt voor u in 2024 dus niet hoger door het vervallen prijsplafond. Het wordt zelfs lager. Dit betekent echter niet automatisch dat uw energierekening lager zal zijn. Dit hangt af van uw totale verbruik in combinatie met het vastrecht.

Wanneer ontvang ik een afrekening?
  • Een eindafrekening: deze ontvangt u nadat uw uithuizing is ontvangen en verwerkt.  
  • Een jaarafrekening: deze ontvangt u 1 keer per jaar   
  • U ontvangt ook een afrekening als u besluit geen koude meer af te nemen. Dan wordt over de periode waar u wel koude heeft afgenomen een afrekening gemaakt. Het voorschot wordt dan ook opnieuw berekend.
Kan ik mijn facturen via een ander kanaal ontvangen?

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via 045 – 571 69 20 of klantenservice@mijnwater.com.

Veranderen mijn prijzen nog gedurende het jaar?

Nee, bij Mijnwater veranderen die niet gedurende het jaar. De warmteprijzen worden eenmaal per jaar door Mijnwater vastgesteld en gelden dan voor een heel jaar. Bij energieleveranciers van gas en elektriciteit kan het voorkomen dat prijzen tussentijds wijzigen.

Waarom veranderen mijn warmtetarieven jaarlijks?

De warmtetarieven worden jaarlijks vastgesteld op basis van de actuele gastarieven. De koppeling van warmteprijzen aan gasprijzen is de afgelopen jaren de methode geweest van de overheid om consumenten te beschermen tegen hoge tarieven. Warmte mag gemiddeld niet duurder zijn dan verwarming met aardgas en een cv-ketel. Dit is wettelijk zo bepaald door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Maar ook voor klanten van Mijnwater stijgen de prijzen. Dat komt vooral doordat ook wij duurdere elektriciteit moeten inkopen voor het draaiende houden van ons systeem en de bijbehorende installaties.

Hebben Mijnwater-klanten een voordeel ten opzichte van mensen die een gasaansluiting hebben, waarbij de prijzen stijgen?

Ja, want de kosten stijgen minder hard dan bij gasaansluitingen omdat we gebruik maken van duurzame bronnen zoals aardwarmte en restwarmte. 

Voorschot
Wanneer wijzigt mijn voorschotbedrag?

Indien u een (jaar)afrekening heeft ontvangen, zal er een nieuw voorschotbedrag berekend worden aan de hand van het jaarverbruik van het afgelopen jaar.

Hoe is het voorschotbedrag opgebouwd?

Het voorschotbedrag is opgebouwd uit een gedeelte vaste kosten en een gedeelte verwachte verbruikskosten.

Kan ik mijn maandelijks voorschot zelf aanpassen?

Ja, dat kan in Mijn Mijnwater met een maximale afwijking van 10%. Heeft u nog geen Mijn Mijnwater-account. Kijk dan hier hoe u een account kan aanmaken.

Betalingen
Wat moet ik doen als ik mijn rekening niet kan betalen? Is een betalingsregeling mogelijk?

Wij vinden het natuurlijk enorm vervelend voor u als u moeite hebt om uw warmtefactuur te betalen. Het belangrijkste is om hierover in gesprek te gaan. Neem telefonisch contact met ons op als u uw rekening niet kunt betalen. Samen bekijken we dan wat in uw situatie wel mogelijk is.

Kom ik in aanmerking voor het Tijdelijk Noodfonds Energie?

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. De steun van het noodfonds wordt verrekend via de energieleverancier van het huishouden, die het bedrag in mindering brengt op de rekening gedurende zes maanden. 

Voor wie is het Noodfonds Energie

De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

  • Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat gaat concreet om 3200 euro (alleenstaand) en 4480 euro (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen.
  • Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen.
  • Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.

Het maakt niet uit welke energieleverancier het huishouden heeft.

Waar kan je steun aanvragen?

De aanvraag van het Noodfonds kan worden gedaan op www.noodfondsenergie.nl. U kunt daar terecht om de aanvraag via computer of via de app te doen. Ook familieleden, vrienden of hulpverleners kunnen daar via een machtiging de aanvraag voor iemand anders doen.

Verbruik

Mijnwater is leverancier van duurzame energie, levert warmte en koelte aan kantoren, bedrijfspanden en woningen.

Hoe kan ik zien wat mijn verbruik is?

Als u inlogt op Mijn Mijnwater kunt u uw verbruik inzien. Heeft u nog geen Mijn Mijnwater-account. Kijk dan hier hoe u een account kan aanmaken.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden