Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Uitbreiding hoofdleiding ('backbone')

Mijnwater heeft als ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie van Parkstad, door het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. Om die ambitie waar te maken, zijn we gestart met de uitbreiding van het warmte- en koudenetwerk. We breiden momenteel onder andere het hoofdleidingnet (de 'backbone') uit, zodat steeds meer woningen, kantoren, winkels, scholen en bedrijven op ons duurzame energienetwerk kunnen aansluiten.

Werkzaamheden

Op 18 september 2023 is Visser & Smit Hanab gestart met de aanleg van de Backboneleidingen in Heerlen. De leidingen lopen vanaf de Dudoklaan via de Beersdalweg naar de Rennemigstraat en de Ganzeweide. De leidingen worden deels met gestuurde boringen en deels met een open ontgraving aangelegd. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. De aanleg van het gehele leidingennet duurt naar verwachting tot mei 2024.

Bereikbaarheid

Gedurende de werkzaamheden zijn er gedeeltelijke afzettingen en gelden er plaatselijke omleidingen. Dit wordt met gele bebording aangegeven. De omleidingen zijn voor aanvang van de werkzaamheden terug te vinden op de website www.heerlen.nl/wegwerkzaamheden en via de gratis Heerlen Bouwapp, te downloaden in de App Store of Google Play Store. U kunt de app zo instellen dat u automatisch een melding ontvangt bij nieuws.

Woningen in het gebied blijven altijd bereikbaar. Wel kan het voorkomen dat bewoners tijdelijk ergens anders moeten parkeren. Hulpdiensten houden bij calamiteiten altijd doorgang door het werkvak. De busdienst wordt gedeeltelijk omgeleid. Arriva informeert u daarover via de eigen communicatiekanalen.

Informatie voor omwonenden

We houden omwonenden gedurende de projectuitvoering op de hoogte via informatiebrieven, de Heerlen BouwApp, aankondigingsborden, media en via www.heerlen.nl/wegwerkzaamheden.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen via mijnwaterbackboneleiding@vshanab.nl. In geval van calamiteiten buiten werktijd kunt u contact opnemen met Visser & Smit Hanab via 088 - 186 40 30.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden