Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Bron Ganzeweide

Mijnwater heeft als ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie van Parkstad, door het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. Om die ambitie waar te maken, is Mijnwater gestart met de uitbreiding van het warmte- en koudenetwerk. We leggen momenteel onder andere een nieuwe geothermische bron aan in Ganzeweide, waarmee warm grondwater zal worden opgepompt uit de voormalige mijngangen. We gebruiken dit warme water voor de verwarming van panden en woningen die zijn aangesloten op het Mijnwaternet.

De realisatie van de nieuwe bron vindt plaats op het bedrijventerrein van Verhuurtotaal B.V. aan de achterzijde van Ganzeweide 151-175 te Heerlen.

Informatie voor omwonenden

Gedurende de werkzaamheden kunnen omwonenden bij vragen of klachten terecht op telefoonnummer:

045 - 571 69 20

 

Hierbeneden vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over dit project.

Waar komt de nieuwe bron precies te liggen?

Op het open grasveld achter het bedrijventerrein van Verhuurtotaal B.V. aan de achterzijde van Ganzeweide 151-175 te Heerlen.

Wat houden de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe bron in?

De werkzaamheden zullen in 3 fasen plaatsvinden.

Fase 1: Voorbereiding (gereed)

Inrichten werkterrein, aanbrengen (tijdelijke) asfaltverharding

Fase 2: Uitvoering boring (gereed)

Opbouw mobiele boorinstallatie, boren bron tot ca. 700m diepte

Fase 3: Afbouw (in uitvoering)

Afbouw bronput en techniekgebouw, met daarin de technische faciliteiten die noodzakelijk zijn om het warme mijnwater in het systeem te krijgen. Ook wordt het leidingwerk gelegd om de nieuwe bron op het mijnwaternetwerk aan te sluiten.

Hoe ziet de planning eruit?

De (globale) planning van de werkzaamheden is als volgt:

Fase 1 (Voorbereiding): eind augustus t/m begin oktober 2023 (gereed)

Fase 2 (Uitvoering boring): 16 oktober t/m begin november 2023 (gereed)

Fase 3 (Afbouw): half november 2023 t/m medio februari 2024 (in uitvoering)

Wanneer wordt er geboord?

Tijdens de uitvoering van fase 2 (medio oktober t/m begin november 2023) is er gedurende 2 tot 3 weken geboord. Op maandag 13 november is de mijngang succesvol aangeboord op een diepte van 690 meter.

Wat moet er geboord worden?

Er wordt een geothermieput geboord, waarmee warm grondwater zal worden opgepompt uit de voormalige mijngangen. De boorinstallatie die daarvoor nodig is, wordt na de boorfase weer verwijderd. De aardwarmtebron bevindt zich dan onder de grond.

Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden?

In de periode van de werkzaamheden vinden er op het terrein meer activiteiten / transportbewegingen plaats dan gebruikelijk. Tijdens de uitvoering van de boring (fase 2) wordt er gedurende 2 tot 3 weken 24 uur per dag gewerkt. Mijnwater treft alle voorzieningen die nodig zijn om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet uitsluiten dat de directe omgeving iets merkt van bijvoorbeeld het geluid van de mobiele boorinstallatie of verlichting van het werkgebied. 

Update: In de week van maandag 13 november 2023 is de boorfase succesvol afgerond en is de afbouwfase gestart. Tijdens de afbouwfase verwachten we dat de hinder voor de omgeving minimaal zal zijn.

Wat doet Mijnwater om hinder voor de omgeving te voorkomen?

Alle werkzaamheden voldoen aan de eisen die de omgevingsvergunning stelt op het gebied geluid, veiligheid en verkeer. Zo wordt er onder andere gezorgd voor een transportplan, geluids- en trillingsmetingen, geluidsschermen en verkeersregelaars op het bouwterrein. We zorgen verder voor voldoende informatie en een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is. Ook zijn en blijven we in gesprek met bewoners en bedrijven over hun belangen, vragen en zorgen.

Update: In de week van maandag 13 november 2023 is de boorfase succesvol afgerond en is de afbouwfase gestart. Tijdens de afbouwfase verwachten we dat de hinder voor de omgeving minimaal zal zijn.

Wordt de omgeving op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?

Via de website informeren we over de ontwikkelingen van het project, antwoord op veelgestelde vragen en contactinformatie.

Waarom wordt er een nieuwe bron aangelegd?

De aanleg van de nieuwe bron is nodig voor de uitbreiding van ons duurzame warmte- en koudenet in Heerlen. Met de nieuwe geothermische bron zal warm grondwater worden opgepompt uit de voormalige mijngangen. Wil je meer weten over hoe ons warmte- en koudenet werkt? Bekijk dan eens deze animatie.

Waar wordt de gewonnen warmte voor gebruikt?

Mijnwater gebruikt dit warme water voor de verwarming van panden en woningen die zijn aangesloten op het Mijnwaternet. Wil je meer weten over hoe ons warmte- en koudenet werkt? Bekijk dan eens deze animatie.

Hoe lang blijft de bron bestaan?

We gaan uit van een levensduur van minstens 30 jaar. We verwachten echter dat de techniek snel blijft ontwikkelen zodat we de levensduur nog langer wordt.

Heeft het oppompen van water uit de oude mijngangen gevolgen voor de omgeving?

Nee. Op dit moment beschikt Mijnwater al over vijf bronnen (twee warme en drie koude) waarmee grondwater uit de voormalige mijngangen wordt opgepompt voor de verwarming en koeling van gebouwen en woningen. Het is een gesloten systeem, wat inhoudt dat het opgepompte water meteen weer wordt teruggebracht in de mijngangen nadat de warmte of koude eraan onttrokken is. Omdat de mijngangen met elkaar in verbinding staan blijft het waterniveau dus altijd gelijk. Ook na de uitbreiding van het systeem met de nieuwe warme bron.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden