Bron Ganzeweide

Mijnwater heeft als ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie van Parkstad, door het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. Om die ambitie waar te maken, is Mijnwater gestart met de uitbreiding van het warmte- en koudenetwerk. We leggen momenteel onder andere een nieuwe geothermische bron aan in Ganzeweide, waarmee warm grondwater zal worden opgepompt uit de voormalige mijngangen. We gebruiken dit warme water voor de verwarming van panden en woningen die zijn aangesloten op het Mijnwaternet.

Werkzaamheden

De realisatie van de nieuwe bron vindt plaats op het bedrijventerrein van Verhuurtotaal B.V. aan de achterzijde van Ganzeweide 151-175 te Heerlen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Informatie voor omwonenden

Op 14 september 2023 om 19 uur vindt er in een informatiebijeenkomst plaats over de werkzaamheden in het Corneliushuis, Groeet Genhei 14 te Heerlen.

***Update: Deze bijeenkomst gaat niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer.***

Gedurende de werkzaamheden kunnen omwonenden bij vragen of klachten terecht op telefoonnummer

045 - 571 69 20

Veelgestelde vragen


Waar komt de nieuwe bron precies te liggen?

Op het open grasveld achter het bedrijventerrein van Verhuurtotaal B.V. aan de achterzijde van Ganzeweide 151-175 te Heerlen.

Locatie nieuwe bron


Wat houden de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe bron in?

De werkzaamheden zullen in 3 fasen plaatsvinden.

Fase 1: Voorbereiding
Inrichten werkterrein, aanbrengen (tijdelijke) asfaltverharding

Fase 2: Uitvoering boring
Opbouw mobiele boorinstallatie, boren bron tot ca. 700m diepte

Fase 3: Afbouw
Afbouw bronput en techniekgebouw, met daarin de technische faciliteiten die noodzakelijk zijn om het warme mijnwater in het systeem te krijgen. Ook wordt het leidingwerk gelegd om de nieuwe bron op het mijnwaternetwerk aan te sluiten.


Hoe ziet de planning eruit?

De (globale) planning van de werkzaamheden is als volgt:

Fase 1 (Voorbereiding): eind augustus t/m begin oktober 2023

Fase 2 (Uitvoering boring): medio oktober t/m eind oktober 2023

Fase 3 (Afbouw): eind oktober t/m medio december 2023

Wanneer wordt er geboord?

Tijdens de uitvoering van fase 2 (medio oktober t/m eind oktober 2023) wordt er gedurende 2 tot 3 weken geboord. De werkzaamheden in deze periode vinden 7 dagen per week, 24 uur per dag plaats.

Wat moet er geboord worden?

Er wordt een geothermieput geboord, waarmee warm grondwater zal worden opgepompt uit de voormalige mijngangen. De boorinstallatie die daarvoor nodig is, wordt na de boorfase weer verwijderd. De aardwarmtebron bevindt zich dan onder de grond.

Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden?

In de periode van de werkzaamheden vinden er op het terrein meer activiteiten / transportbewegingen plaats dan gebruikelijk. Tijdens de uitvoering van de boring (fase 2) wordt er gedurende 2 tot 3 weken 24 uur per dag gewerkt. Mijnwater treft alle voorzieningen die nodig zijn om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet uitsluiten dat de directe omgeving iets merkt van bijvoorbeeld het geluid van de mobiele boorinstallatie of verlichting van het werkgebied.

Wat doet Mijnwater om hinder voor de omgeving te voorkomen?

Alle werkzaamheden voldoen aan de eisen die de omgevingsvergunning stelt op het gebied geluid, veiligheid en verkeer. Zo wordt er onder andere gezorgd voor een transportplan, geluids- en trillingsmetingen, geluidsschermen en verkeersregelaars op het bouwterrein. We zorgen verder voor voldoende informatie en een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is. Ook zijn en blijven we in gesprek met bewoners en bedrijven over hun belangen, vragen en zorgen.

Hoe zit het met geluids- en lichtoverlast?

Door maatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen en geluidsmeters, zal het geluidsniveau binnen de wettelijke normen blijven die voor deze werkzaamheden gesteld zijn. Het terrein is verder dag en nacht verlicht en ook dit valt binnen de wettelijke normen die voor dit soort werken gelden.

Gaat de omgeving trillingen voelen bij het boren?

Dat is niet te verwachten. De krachten die een aardwarmte boring op de diepe ondergrond uitoefent, zijn te klein om tot voelbare trillingen te leiden.

Wordt de omgeving op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?

Ja, op verschillende manieren houden we de omgeving op de hoogte. Via een bewonersbrief, informatiebijeenkomst en individuele gesprekken betrekken we de directe omwonenden en belanghebbenden. Via de website informeren we over de ontwikkelingen van het project, antwoord op veelgestelde vragen en contactinformatie.

Waarom wordt er een nieuwe bron aangelegd?

De aanleg van de nieuwe bron is nodig voor de uitbreiding van ons duurzame warmte- en koudenet in Heerlen. Met de nieuwe geothermische bron zal warm grondwater worden opgepompt uit de voormalige mijngangen. Wil je meer weten over hoe ons warmte- en koudenet werkt? Bekijk dan eens deze animatie.

Waar wordt de gewonnen warmte voor gebruikt?

Mijnwater gebruikt dit warme water voor de verwarming van panden en woningen die zijn aangesloten op het Mijnwaternet. Wil je meer weten over hoe ons warmte- en koudenet werkt? Bekijk dan eens deze animatie.

Hoe lang blijft de bron bestaan?

We gaan uit van een levensduur van minstens 30 jaar. We verwachten echter dat de techniek snel blijft ontwikkelen zodat we de levensduur nog langer wordt.

Heeft het oppompen van water uit de oude mijngangen gevolgen voor de omgeving?

Nee. Op dit moment beschikt Mijnwater al over vijf bronnen (twee warme en drie koude) waarmee grondwater uit de voormalige mijngangen wordt opgepompt voor de verwarming en koeling van gebouwen en woningen. Het is een gesloten systeem, wat inhoudt dat het opgepompte water meteen weer wordt teruggebracht in de mijngangen nadat de warmte of koude eraan onttrokken is. Omdat de mijngangen met elkaar in verbinding staan blijft het waterniveau dus altijd gelijk. Ook na de uitbreiding van het systeem met de nieuwe warme bron.