Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Werkzaamheden uitbreiding hoofdleidingnet Mijnwater vorderen

De werkzaamheden voor de uitbreiding van ons hoofdleidingnet in Heerlen vorderen! De afgelopen weken zijn de nieuwe leidingen aangelegd op een groot deel van het nieuwe tracé in Heerlerheide-Passart (Ganzeweide) en in Zeswegen-Nieuw Husken (de groenstrook tussen de Dudoklaan, Mijnzetellaan en Beersdalweg). Deze leidingen werden deels met gestuurde boringen en deels met een open ontgraving aangelegd.

Vanaf half januari gaat de aannemer verder met de aansluiting op de nieuwe bron in Ganzeweide en de werkzaamheden voor het laatste deel van het tracé in de Rennemigstraat en een deel van het wandelgebied Caumerbeek. Deze werkzaamheden zullen volgens planning tot eind maart duren. Daarna worden de nieuwe leidingen bij de diverse knooppunten gekoppeld aan het bestaande netwerk. De verwachting is dat de nieuwe leidingen begin mei in gebruik kunnen worden genomen.

Informatie over omleidingen is te vinden op de website www.heerlen.nl/wegwerkzaamheden en via de gratis Heerlen Bouwapp, te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Over de uitbreiding van het hoofdleidingnet

Mijnwater heeft als ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie van Parkstad, door het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. Om die ambitie waar te maken, breiden we onder andere het hoofdleidingnet (de 'backbone') uit, zodat steeds meer woningen, kantoren, winkels, scholen en bedrijven op ons duurzame energienetwerk kunnen aansluiten.

We willen iedereen bedanken voor het begrip en de medewerking tijdens de werkzaamheden van de afgelopen weken. Ook danken we onze aannemers Visser & Smit Hanab, Rotterdam Engineering en Adviesbureau Brouwers BV voor hun inzet tot nu toe. 

Warme feestdagen en een duurzaam 2024!

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden