Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Maankwartier - Heerlen

Het Maankwartier is een fraai nieuw centrumplan van Heerlen, dat de twee werelden aan weerszijde van het station en spoor met elkaar gaat verbinden. Het is een kleine stad in een stad, met een eigen realiteit. Met een nieuw station, winkels en cafés, een hotel, kantoren, terrassen en 111 appartementen op bouwlagen, ontworpen door Heerlense kunstenaar Michel Huisman.

Perfect afgestemd op de gebruiker

Alle gebruikers zijn aangesloten op het mijnwater en haar duurzame energiecentrale, die aan iedere specifieke gebruiker en consument warmte, koude en/of warm tapwater kan leveren. Voor een bijzondere beleving van het woongenot is een lage temperatuur vloerverwarming en hoge temperatuur koeling in de appartementen gerealiseerd.

Er wordt energie geleverd naar de wens van de klant. Daarbij zullen de wisselende seizoenen en de in kort tijdsbestek optredende wisselende klimaatomstandigheden veel aandacht vragen. Het binnenklimaat moet zodanig op de gebruiker en consument zijn afgestemd, dat hij zich er prettig voelt. We kunnen aan de wens van de gebruiker voldoen door te zorgen voor een groot volume van gelaagde buffervaten en door de slimme passieve opwekking en het bufferen van deze warmte en koude met verschillende temperaturen. Niet alleen voor de winkels maar ook voor de kantoren en het hotel in het bijzonder.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden