Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Centrumleiding Heerlen

In de zomer van 2020 breidt Mijnwater haar energienetwerk uit met de aanleg van een leidingentracé van circa 1750 meter, bestaande uit 2 leidingen door het centrum van Heerlen. Dit nieuwe leidingentracé is nodig om gebouwen te verwarmen en te koelen met duurzame mijnwaterenergie. De gemeente Heerlen sluit haar nieuwe stadskantoor op dit netwerk aan.

Door haar nieuwe stadskantoor aan te sluiten op het netwerk, zet de gemeente Heerlen na het Maankwartier verder de toon in de verduurzaming van haar stad; een voorbeeld voor veel andere gebouwen, zoals Appartementencomplex Diana, Studentencomplex Co’sy, Appartementencomplex in de voormalige ABN/Amro en de Nieuwe Nor, die als laatste op dit tracé wordt aangesloten. Het werk start medio mei en duurt tot eind december 2020. Om alle werkzaamheden in goede banen te leiden stemt Mijnwater haar werkplanning nauwkeurig af met de gemeente Heerlen. Dit om de overlast voor aanwonenden, bedrijven en weggebruikers tot een minimum te beperken, ook tijdens diverse evenementen in de stad.

Aannemer Visser & Smit Hanab B.V. voert het werk uit. Het tracé loopt vanaf de Valkenburgerweg (Douvenrade flat), onder de N 281 door, richting Kruisstraat, via Coriovallumstraat naar de Putgraaf en Groene boord en dan verder naar de Gasthuisstraat voor de aansluiting van de Nieuwe Nor. Omdat het werk grote delen van het centrum doorkruist houdt Mijnwater aanwonenden en bedrijven op de hoogte via een nieuwe website die vlak voor start werkzaamheden live gaat maar ook via plaatselijke huis-aan-huisbladen en bewonersbrieven. Ook werden tijdens de werkzaamheden inloopmomenten georganiseerd om centrumbewoners van de laatste informatie te voorzien en vragen te beantwoorden. Eind mei worden aanwonenden via een brief geïnformeerd.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden