Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

CBS - Heerlen

Het nieuwe kantoorgebouw van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebouwd omdat het oude kantoorgebouw uit de jaren zeventig qua inrichting niet meer voldeed aan de huidige kantooreisen. De kamerstructuur, de slechte lichtinval en de veranderende organisatie maakten het noodzakelijk naar een nieuw kantoorgebouw uit te zien. Het gebouw moest daarnaast aan de energiebesparende doelstellingen voldoen. Het nieuwe gebouw is op 1 september 2009 opgeleverd.

Tweede aansluiting van Mijnwater

Dit nieuwe kantoorgebouw van CBS is het tweede object dat is aangesloten op het mijnwater. Toen nog op Mijnwater 1.0, met een halfjaarlijkse omschakeling naar het leveren van warm en koud mijnwater. Begin oktober 2013 is de mijnwateraansluiting aangepast aan Mijnwater 2.0, met een vraaggestuurd aanbod van warmte en koude. Vanwege de aansluiting van het Maankwartier is CBS op het nieuwe clusternet Maankwartier /CBS aangesloten. Voornaamste reden: betere warmtelevering en verder terugdringen van het feitelijke fossiele energieverbruik tot een aanmerkelijk CO2 reductie van 75 tot 80%. Hierbij speelt de gedachte om de ontwikkelingen van Mijnwater 3.0 mee te nemen in het optimaliseren van het systeem.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden