Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Work in progress

Mijnwater heeft als ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie van Parkstad, door het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. Om die ambitie waar te maken, zijn we momenteel volop bezig met de uitbreiding van het warmte- en koudenetwerk in Heerlen.

Aanleg nieuwe bron 

In Ganzeweide leggen we een nieuwe geothermische bron aan, waarmee we warm grondwater oppompen uit de voormalige mijngangen op ongeveer 700 meter diepte. Met dit warme water verwarmen we panden en woningen die zijn aangesloten op het Mijnwaternet. De boorwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De komende weken vinden de afbouwwerkzaamheden plaats. We verwachten medio december helemaal klaar te zijn. Daarna is de nieuwe bron klaar voor gebruik.  

Meer informatie en veelgestelde vragen

Uitbreiding hoofdleidingnet

Daarnaast breiden we het hoofdleidingnet (de 'backbone') uit, zodat steeds meer woningen, kantoren, winkels, scholen en bedrijven op ons duurzame energienetwerk kunnen worden aangesloten. De werkzaamheden hiervoor vinden momenteel op meerdere locaties plaats, waaronder in Heerlerheide-Passart (Ganzeweide) en in Zeswegen-Nieuw Husken (de groenstrook tussen de Dudoklaan, Mijnzetellaan en Beersdalweg). De leidingen worden deels met gestuurde boringen en deels met een open ontgraving aangelegd. De werkzaamheden vinden in fases plaats. De aanleg van het gehele leidingennet duurt naar verwachting tot mei 2024. 

Meer informatie

Innovatief warmte- en koudenet 

Wil je weten hoe het innovatieve warmte- en koudenet van Mijnwater precies werkt? Bekijk dan onze animatie hieronder.

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden