Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Uitbreiding warmtenet Mijnwater in Kerkrade een stap dichterbij

Mijnwater heeft de ambitie om vanaf 2027 duurzame warmte en koude te gaan leveren in Kerkrade. De verlening van een ‘toewijzing zoekgebied’ voor Kerkrade door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een belangrijke stap in de voorbereidingen hiervoor.

Om aardwarmte te mogen opsporen en winnen is op basis van de Mijnbouwwet allereerst een toewijzing zoekgebied nodig. De toewijzing zoekgebied geeft Mijnwater de mogelijkheid onderzoek te doen naar de aanwezigheid van aardwarmte in de bodem, de optimale locatie voor een geothermisch systeem te onderzoeken en om de nodige voorbereidingen te treffen om een startvergunning gericht op het opsporen en winnen van aardwarmte aan te vragen. 

Uitbreidingsplan

Om Mijnwater te ontwikkelen tot een toekomstbestendig energiebedrijf dat in belangrijke mate bijdraagt aan de verduurzaming van de regio Parkstad, is het noodzakelijk om het warmte- en koudenetwerk uit te breiden. Door middel van een zogeheten Masterplan werkt Mijnwater aan de uitbreiding die in verschillende fases loopt. Momenteel wordt het netwerk in Heerlen uitgebreid, vervolgens zijn Kerkrade-West en Kerkrade-Centrum aan de beurt.  

Ria Doedel, Directeur Mijnwater: “De verlening van de toewijzing zoekgebied voor Kerkrade is een belangrijke mijlpaal voor onze uitbreidingsplannen. Hierdoor komen we weer een stap dichter bij het realiseren van onze missie; Parkstad duurzaam en omgevingsvriendelijk voorzien van warmte en koude. We maken Parkstad hiermee onafhankelijker van gas en leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.”

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden