Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Nieuwe warmtebron en hoofdleidingnet Mijnwater officieel in gebruik genomen

Op donderdag 4 juli heeft Mijnwater de nieuwe warmtebron en de uitbreiding van het hoofdleidingnet in Heerlen officieel in gebruik genomen. Hiertoe draaide Ria Doedel, directeur van Mijnwater, samen met Gedeputeerde Marc van Caldenberg van Provincie Limburg en Jeroen Sanders, lid Raad van Bestuur van Enexis, symbolisch ‘de kraan open’.

Met de nieuwe geothermische warmtebron in Ganzeweide, de derde warmtebron van Mijnwater in Heerlen, wordt warm grondwater opgepompt uit de voormalige mijngangen op een diepte van 690 meter. Dit warme water wordt gebruikt voor de verwarming van panden en woningen die zijn aangesloten op het Mijnwaternet. Het nieuwe hoofdleidingnet loopt over een tracé van 3700 meter vanaf de Dudoklaan via de Beersdalweg naar de Rennemigstraat en de Ganzeweide. De leidingen zijn deels met gestuurde boringen en deels in open ontgraving aangelegd.

Belangrijke mijlpaal in uitbreidingsplannen

De ingebruikname van de nieuwe warmtebron en hoofdleiding is een belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van het netwerk in Heerlen, die onderdeel uitmaakt van het zogeheten Masterplan. De komende jaren wordt verder gewerkt aan de uitbreiding in Heerlen, waarbij een vierde warmtebron, een nieuwe clusterinstallatie in Heerlen-Centrum en een nieuw tracé van het hoofdleidingnet in Heerlen Centrum zullen worden aangelegd. Ook bereidt Mijnwater de uitbreiding in Kerkrade voor, met als ambitie om daar vanaf 2027 ook duurzame warmte en koude te leveren.

Ria Doedel, Directeur Mijnwater: “Met de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur in Heerlen komen we weer een stap dichter bij het realiseren van onze missie; Parkstad duurzaam en omgevingsvriendelijk voorzien van warmte en koude. We maken Parkstad hiermee onafhankelijker van gas en leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.”

Jeroen Sanders, Enexis: “Mijnwater is een voorbeeldproject voor de warmtetransitie in Nederland. Met de ingebruikname van de nieuwe bron en backbone in Heerlen zetten we een belangrijke stap richting een duurzamere energievoorziening in de regio. Als netwerkbedrijf kijken we integraal naar het energiesysteem. Een warmtenet zoals Mijnwater helpt ons ook om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.”

Gedeputeerde Marc van Caldenberg: “Mijnwater is een nationaal en internationaal voorbeeld van hoe we onze energie-infrastructuur kunnen verduurzamen en tegelijkertijd ons cultureel erfgoed kunnen behouden. Mijnwater toont aan hoe lokale initiatieven kunnen bijdragen aan wereldwijde doelen zoals de energietransitie en klimaatneutraliteit.”

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden