Tarieven

De nieuwe warmtetarieven in 2023

Per 1 januari 2023 veranderen onze tarieven. Dit heeft gevolgen voor uw maandelijkse energiekosten. Wilt u zien welke tarieven voor u gelden? Ga naar Mijn Mijnwater.


Waarom andere warmtetarieven?

U bent aangesloten op Mijnwater. Ieder jaar worden per 1 januari de nieuwe tarieven bepaald.
De prijs van warmte is gekoppeld aan de prijs van gas. Dit is door de overheid wettelijk bepaald, om te voorkomen dat u voor warmte nooit meer betaalt dan voor gas.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt ieder jaar wat warmte maximaal mag kosten. Ondanks dat uw tarieven dit jaar zijn gestegen, is het gelukt de tarieven lager te houden dan het wettelijke vastgestelde maximum.

Wat verandert er?

Door de nieuwe tarieven stijgen uw variabele kosten voor warmte en warm tapwater, koeling en vaste kosten voor warmte, warm tapwater en koeling. Dit heeft mogelijk invloed op uw maandelijkse energierekening. U ontvangt voor 31 december per e-mail of post hierover bericht. Op basis van uw verwachte verbruik passen wij uw voorschotbedrag aan. Wilt u een ander voorschotbedrag? Mail dan naar klantenservice@mijnwater.com of bel ons: 045 – 5716920.


Veelgestelde vragen


Wanneer veranderen mijn warmtetarieven?
De tarieven veranderen per 1 januari. Voor 1 januari 2023 ontvangt u persoonlijk bericht over de warmtetarieven voor 2023. Als u inlogt op Mijn Mijnwater kunt u ook uw tariefblad bekijken.

Veranderen mijn prijzen nog gedurende het jaar?
De warmteprijzen worden eenmaal per jaar door Mijnwater vastgesteld en gelden dan voor een heel jaar. Bij andere energie leveranciers van gas en elektriciteit kan het voorkomen dat prijzen tussentijds worden verhoogd.

Wat is het prijsplafond?
Om te zorgen dat u meer zekerheid krijgt over de ontwikkeling van uw energierekening heeft de Nederlandse overheid het tijdelijke prijsplafond voor energie in het leven geroepen. Uw lasten worden daardoor verlaagd.
Vanaf 1 januari 2023 betaalt u 47,38 euro inclusief btw voor iedere gigajoule (GJ). Dit prijsplafond geldt voor de eerste 37 GJ die u verbruikt. Voor de tarieven van Mijnwater verwijzen wij naar het bijgevoegde tariefblad.
Voor blokverwarming geldt nog geen plafondtarief. De overheid werkt hier nog aan een oplossing.
Meer informatie vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/o...

Hoe werkt het prijsplafond bij blokverwarming?
Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebben. Het kabinet werkt daarom met spoed aan een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Naar verwachting is de regeling midden februari afgerond. Meerdere partijen, waaronder woningbouwcorporaties, hebben om een inschatting van de tegemoetkoming gevraagd, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de voorschotten voor energie voor hun huurders of leden. De overheid deelt daarom nu vast een indicatie van de tegemoetkoming. De definitieve tegemoetkoming die per aanvraag aan de vereniging van eigenaren (VvE) of verhuurder wordt uitbetaald is nog wel afhankelijk van de verdere uitwerking van de regeling.

De uitgebreide uitleg vindt u in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/a...

Waarom veranderen mijn warmtetarieven jaarlijks?
De warmtetarieven worden jaarlijks vastgesteld op basis van de actuele gastarieven. De koppeling van warmteprijzen aan gasprijzen is de afgelopen jaren de methode geweest van de overheid om consumenten te beschermen tegen hoge tarieven. Warmte mag gemiddeld niet duurder zijn dan verwarming met aardgas en een cv-ketel. Dit is wettelijk zo bepaald door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Maar ook voor klanten van Mijnwater stijgen de prijzen. Dat komt vooral doordat we nu duurdere elektriciteit moeten inkopen voor het draaiende houden van ons systeem en de bijbehorende installaties.

Hebben Mijnwater-klanten een voordeel ten opzichte van mensen die een gasaansluiting hebben, waarbij de prijzen stijgen?
Ja, want de kosten stijgen minder hard dan bij gasaansluitingen, omdat we gebruik maken van duurzame bronnen, zoals aardwarmte en restwarmte.
De prijzen van Mijnwater zijn 18 % lager dan de NMDA (Niet meer dan anders tarieven, vastgesteld door de ACM per 1 januari 2023).

Hoe staat verwarming en koeling op mijn rekening?
Aan het einde van ieder jaar krijgt u een afrekening over dat jaar. Daarin verrekenen we de voorschotbedragen van de afgelopen twaalf maanden met de daadwerkelijke kosten van uw warmte en/of koude verbruik.
Heeft u te weinig betaald, dan moet u aan het eind van het jaar bijbetalen. Hebben we met de voorschotten te veel in rekening gebracht, dan krijgt u op de jaarnota geld terug.

Ik heb al een aangepaste voorschotnota gekregen?
Dat is correct. Deze heeft betrekking op het BTW tarief dat weer van 9% naar 21 % is gegaan. Uw nieuwe tarief staat hier los van.

Geldt het prijsplafond ook voor het gebruik van warm tapwater?
Ja. Het prijsplafond geldt zowel voor warmte voor het verwarmen van je woning als voor het verwarmen van je kraanwater. Per 1 januari 2023 is dit ook zichtbaar in Mijn Mijnwater waar je je persoonlijke tarieven kunt inzien.

Hoe kan ik zien wat mijn verbruik is?
Als u inlogt op Mijn Mijnwater kunt u uw verbruik inzien. Gemiddeld is het jaarverbruik van onze klanten zo’n 20 Gigajoule. Op basis van uw verwachte verbruik passen wij uw voorschotbedrag aan.
Wilt u een ander voorschotbedrag? Mail dan naar klantenservice@mijnwater.com of bel ons: 045 – 5716920.

Wat is in 2023 een gemiddeld verbruik voor een tweepersoons huishouden?

Waar vind ik informatie over het tariefbeleid 2023?
U vind de informatie in dit document Tariefbeleid Mijn Water 2023


Wat kunt u zelf doen om te besparen?
Door slim met de verwarming en het gebruik van warm water in uw huis om te gaan, bespaart u veel geld. Dit is beter voor het milieu, maar ook goed voor uw eigen portemonnee. Maar, wat kunt u nog meer doen om uw energieverbruik en dus uw kosten zo laag mogelijk te houden?

Het hoogste rendement en comfort haalt u uit uw Mijnwaterinstallatie door de volgende tips te gebruiken.

Bespaar tips Mijnwater

1. Verwarm niet je hele huis. Stel de verwarming in ruimtes waar je niet bent in op 17 of 18 graden, ook in de slaapkamers. En houd de deuren in huis dicht.

Tip: met een deurdranger gaan deuren automatisch dicht. En met een kruik of elektrische deken warm je je bed lekker op.

2. Zet de thermostaat als je thuis bent niet hoger dan 19 graden.

Met extra kleding of een (elektrisch) dekentje op de bank houd je jezelf toch warm. En als je in huis bezig bent, is 19 graden vaak warm genoeg.

Staat de verwarming al op 19 graden? Probeer dan of hij nog een graadje lager kan.

3. Heb je vloerverwarming? Wanneer het 's nachts warmer is dan 5 graden kun je de thermostaat 1 graad lager instellen voor de nacht. Het is niet aan te raden om bij een lagere buitentemperatuur nachtverlaging toe te passen of de thermostaat meer dan 1 graad te verlagen bij nachtverlaging. Het opwarmen in de ochtend duurt dan te lang. Zet bij radiatoren de thermostaat 's nachts op 15 graden.

4. Laat de thermostaat met vloerverwarming op overdag 1 graad lager staan dan normaal als er overdag niemand thuis is. Het huis hoeft dan in de ochtend niet op te warmen.

Bij radiatoren kun je de thermostaat op 15 graden zetten.

5. Indien u een WTW-unit heeft, zorg ervoor dat ramen en deuren zo veel mogelijk dicht zijn. De WTW-unit zorgt voor voldoende ventilatie mits deze op stand 1 staat. Vergeet niet om bij koken en gebruik maken van de douche of bad om deze kortstondig op stand 3 te zetten in respectievelijk de keuken of badkamer.

6. Verbruik minder warm water

Het verwarmen van water zorgt voor veel energieverbruik. Daarom is het verstandig om zuiniger om te gaan met het gebruik van warm water. De douche zorgt voor 80% van het totale warme water verbruik in een huishouden. Daarom is er met het douchen het meeste te besparen. Er zijn meerdere manieren om te besparen op warm water. Douche ten eerste niet te lang: maximaal 5 minuten. Wanneer je standaard 5 minuten doucht, in plaats van de gemiddelde 9 minuten, bespaar je zo’n 15.000 liter water per jaar en de energie benodigd om dit naar douchetemperatuur te verwarmen is 1,5 GJ. Daarnaast is douchen met een lagere temperatuur ook aan te raden. Op deze manier bespaart u een deel warm water, dat onder de streep meer kost dan koud water.
Waterbesparende douchekop.
Gebruik daarnaast ook een waterbesparende douchekop. Waar een normale douchekop zo’n 9 liter per minuut doorlaat, laat een waterbesparende ongeveer 7 liter per minuut door.
Weet je niet of je al een waterbesparende douchekop hebt? Stop de douchekop in een emmer en zet de douche aan. Zit er na een minuut meer dan 7 liter in, dan heb je geen waterbesparende douchekop.

7. Gebruik in de zomer buiten en/of binnen zonweringen om de warmte van zoninstraling te verminderen. Op deze manier blijft het net iets koeler in uw huis en kan dit koeling besparen. Gordijnen zijn ook een vorm van binnen zonwering en kunnen bijdragen aan het verminderen van de warmte intreding door de zon.