Tarieven

De nieuwe warmtetarieven in 2022

Per 1 januari 2022 veranderen onze tarieven. Dit heeft gevolgen voor uw maandelijkse energiekosten. Wilt u zien welke tarieven voor u gelden? Ga naar Mijn Mijnwater.


Waarom andere warmtetarieven?

U bent aangesloten op Mijnwater. Ieder jaar worden per 1 januari de nieuwe tarieven bepaald.
De prijs van warmte is gekoppeld aan de prijs van gas. Dit is door de overheid wettelijk bepaald, om te voorkomen dat u voor warmte nooit meer betaalt dan voor gas.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt ieder jaar wat warmte maximaal mag kosten. Ondanks dat uw tarieven dit jaar zijn gestegen, is het gelukt de tarieven lager te houden dan het wettelijke vastgestelde maximum.

Wat verandert er?

Door de nieuwe tarieven stijgen uw variabele kosten voor warmte en warm water en vaste kosten voor warmte, warm tapwater en koeling. Dit heeft mogelijk invloed op uw maandelijkse energierekening. U ontvangt voor 31 januari per e-mail of post hierover bericht. Op basis van uw verwachte verbruik passen wij uw voorschotbedrag aan. Wilt u een ander voorschotbedrag? Mail dan naar klantenservice@mijnwater.com of bel ons: 045 – 5716920.


Veelgestelde vragen


Wanneer veranderen mijn warmtetarieven?

De tarieven veranderen per 1 januari. In de loop van januari 2022 ontvangt u persoonlijk bericht over de warmtetarieven voor 2022. Als u inlogt op Mijn Mijnwater kunt u ook uw tariefblad bekijken.

Wat gaat de overheid doen om mij te compenseren voor de hogere tarieven?

De overheid compenseert de hogere kosten voor stroom, gas en/of warmte in 2022 met een extra belastingvermindering van € 265. Deze compensatie wordt verrekend via uw elektriciteitscontract, dus niet via Mijnwater. Daarnaast gaat tijdelijk de energiebelasting op stroom omlaag (tot 10.000 kWh betaalt u per kWh 6,66 cent minder belasting). Hoeveel compensatie u krijgt, hangt dus af van uw verbruik.

Hoe zijn warmtetarieven opgebouwd?

Op uw jaarnota en het tarievenblad ziet u de opbouw van de kosten voor warmte. Er zijn vaste kosten en verbruikskosten.
De vaste kosten bestaan uit het vastrecht voor warmte, warm tapwater en koude, een tarief voor het meten van uw warmteverbruik en huur van de warmteafleverset en/of warm tapwater apparaat. Hiermee onderhouden we het warmtenet en de warmteafleverset en/of warm tapwater apparaat bij u thuis.
De verbruikskosten voor warmte worden gemeten in GigaJoule (GJ), verbruikskosten voor warm tapwater worden gemeten in kubieke meter water (m3).

Waarom veranderen mijn warmtetarieven jaarlijks?

Dit is wettelijk zo bepaald door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De warmtetarieven worden jaarlijks vastgesteld op basis van de actuele gastarieven.
De koppeling van warmteprijzen aan gasprijzen is de afgelopen jaren de methode geweest van de overheid om consumenten te beschermen tegen hoge tarieven. Warmte mag gemiddeld niet duurder zijn dan verwarming met aardgas en een cv-ketel.

Hebben Mijnwater-klanten een voordeel ten opzichte van mensen die een gasaansluiting hebben, waarbij de prijzen stijgen?

Ja, want de kosten stijgen minder hard dan bij gasaansluitingen, omdat we gebruik maken van duurzame bronnen, zoals aardwarmte en restwarmte.
Maar ook voor klanten van Mijnwater stijgen de prijzen. Dat komt vooral doordat we nu duurdere elektriciteit moeten inkopen voor het draaiende houden van ons systeem en de bijbehorende installaties.

Hoe kan ik voorkomen dat ik meer ga betalen?

Beperken kan, maar helemaal vermijden zal niet lukken als de prijzen serieus gaan stijgen.
Spaarzaam zijn met uw verbruik van warm water en kiezen voor één vaste temperatuur zijn de belangrijkste tips om de kosten te beperken. Een deel van de kosten die u betaalt bestaat uit vastrecht en dat is onafhankelijk van uw verbruik.

Hoe staat verwarming en koeling op mijn rekening?

Aan het einde van ieder jaar krijgt u een afrekening over dat jaar. Daarin verrekenen we de voorschotbedragen van de afgelopen twaalf maanden met de daadwerkelijke kosten van uw energieverbruik.
Heeft u te weinig betaald, dan moet u aan het eind van het jaar bijbetalen. Hebben we met de voorschotten te veel in rekening gebracht, dan krijgt u op de jaarnota geld terug.

Hoe kan ik zien wat mijn verbruik is?

Als u inlogt op Mijn Mijnwater kunt u uw verbruik inzien. Gemiddeld is het jaarverbruik van onze klanten zo’n 20 Gigajoule. Op basis van uw verwachte verbruik passen wij uw voorschotbedrag aan.
Wilt u een ander voorschotbedrag? Mail dan naar klantenservice@mijnwater.com of bel ons: 045 – 5716920.