Tarieven

De nieuwe warmtetarieven in 2023

Per 1 januari 2023 veranderen onze tarieven. Dit heeft gevolgen voor uw maandelijkse energiekosten. Wilt u zien welke tarieven voor u gelden? Ga naar Mijn Mijnwater.


Waarom andere warmtetarieven?

U bent aangesloten op Mijnwater. Ieder jaar worden per 1 januari de nieuwe tarieven bepaald.
De prijs van warmte is gekoppeld aan de prijs van gas. Dit is door de overheid wettelijk bepaald, om te voorkomen dat u voor warmte nooit meer betaalt dan voor gas.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt ieder jaar wat warmte maximaal mag kosten. Ondanks dat uw tarieven dit jaar zijn gestegen, is het gelukt de tarieven lager te houden dan het wettelijke vastgestelde maximum.

Wat verandert er?

Door de nieuwe tarieven stijgen uw variabele kosten voor warmte en warm tapwater, koeling en vaste kosten voor warmte, warm tapwater en koeling. Dit heeft mogelijk invloed op uw maandelijkse energierekening. U ontvangt voor 31 december per e-mail of post hierover bericht. Op basis van uw verwachte verbruik passen wij uw voorschotbedrag aan. Wilt u een ander voorschotbedrag? Mail dan naar klantenservice@mijnwater.com of bel ons: 045 – 5716920.


Veelgestelde vragen


Wanneer veranderen mijn warmtetarieven?
De tarieven veranderen per 1 januari. Voor 1 januari 2023 ontvangt u persoonlijk bericht over de warmtetarieven voor 2023. Als u inlogt op Mijn Mijnwater kunt u ook uw tariefblad bekijken.

Veranderen mijn prijzen nog gedurende het jaar?
De warmteprijzen worden eenmaal per jaar door Mijnwater vastgesteld en gelden dan voor een heel jaar. Bij andere energie leveranciers van gas en elektriciteit kan het voorkomen dat prijzen tussentijds worden verhoogd.

Wat is het prijsplafond?
Om te zorgen dat u meer zekerheid krijgt over de ontwikkeling van uw energierekening heeft de Nederlandse overheid het tijdelijke prijsplafond voor energie in het leven geroepen. Uw lasten worden daardoor verlaagd.
Vanaf 1 januari 2023 betaalt u 47,38 euro inclusief btw voor iedere gigajoule (GJ). Dit prijsplafond geldt voor de eerste 37 GJ die u verbruikt. Voor de tarieven van Mijnwater verwijzen wij naar het bijgevoegde tariefblad.
Voor blokverwarming geldt nog geen plafondtarief. De overheid werkt hier nog aan een oplossing.
Meer informatie vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/o...

Hoe zijn warmte/koude tarieven opgebouwd?
Op uw jaarnota en het tarievenblad ziet u de opbouw van de kosten voor warmte. Er zijn vaste kosten en verbruikskosten. De vaste kosten bestaan uit het vastrecht voor warmte, warm tapwater en koude, een tarief voor het meten van uw warmteverbruik en huur van de warmteafleverset en/of warm tapwater apparaat. Hiermee onderhouden we het warmtenet en de warmteafleverset en/of warm tapwater apparaat bij u thuis.
De verbruikskosten voor warmte en koeling worden gemeten in GigaJoule (GJ), verbruikskosten voor warm tapwater worden gemeten in kubieke meter water (m3).

Waarom veranderen mijn warmtetarieven jaarlijks?
De warmtetarieven worden jaarlijks vastgesteld op basis van de actuele gastarieven. De koppeling van warmteprijzen aan gasprijzen is de afgelopen jaren de methode geweest van de overheid om consumenten te beschermen tegen hoge tarieven. Warmte mag gemiddeld niet duurder zijn dan verwarming met aardgas en een cv-ketel. Dit is wettelijk zo bepaald door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Maar ook voor klanten van Mijnwater stijgen de prijzen. Dat komt vooral doordat we nu duurdere elektriciteit moeten inkopen voor het draaiende houden van ons systeem en de bijbehorende installaties.

Hebben Mijnwater-klanten een voordeel ten opzichte van mensen die een gasaansluiting hebben, waarbij de prijzen stijgen?
Ja, want de kosten stijgen minder hard dan bij gasaansluitingen, omdat we gebruik maken van duurzame bronnen, zoals aardwarmte en restwarmte.
De prijzen van Mijnwater zijn 18 % lager dan de NMDA (Niet meer dan anders tarieven, vastgesteld door de ACM per 1 januari 2023).

Hoe staat verwarming en koeling op mijn rekening?
Aan het einde van ieder jaar krijgt u een afrekening over dat jaar. Daarin verrekenen we de voorschotbedragen van de afgelopen twaalf maanden met de daadwerkelijke kosten van uw warmte en/of koude verbruik.
Heeft u te weinig betaald, dan moet u aan het eind van het jaar bijbetalen. Hebben we met de voorschotten te veel in rekening gebracht, dan krijgt u op de jaarnota geld terug.

Ik heb al een aangepaste voorschotnota gekregen?
Dat is correct. Deze heeft betrekking op het BTW tarief dat weer van 9% naar 21 % is gegaan. Uw nieuwe tarief staat hier los van.

Geldt het prijsplafond ook voor het gebruik van warm tapwater?
Ja. Het prijsplafond geldt zowel voor warmte voor het verwarmen van je woning als voor het verwarmen van je kraanwater. Per 1 januari 2023 is dit ook zichtbaar in Mijn Mijnwater waar je je persoonlijke tarieven kunt inzien.

Hoe kan ik zien wat mijn verbruik is?
Als u inlogt op Mijn Mijnwater kunt u uw verbruik inzien. Gemiddeld is het jaarverbruik van onze klanten zo’n 20 Gigajoule. Op basis van uw verwachte verbruik passen wij uw voorschotbedrag aan.
Wilt u een ander voorschotbedrag? Mail dan naar klantenservice@mijnwater.com of bel ons: 045 – 5716920.

Wat is in 2023 een gemiddeld verbruik voor een tweepersoons huishouden?

Waar vind ik informatie over het tariefbeleid 2023?
U vind de informatie in dit document Tariefbeleid Mijn Water 2023


Wat kunt u zelf doen om te besparen?
Door slim met de verwarming en het gebruik van warm water in uw huis om te gaan, bespaart u veel geld. Dit is beter voor het milieu, maar ook goed voor uw eigen portemonnee. Maar, wat kunt u nog meer doen om uw energieverbruik en dus uw kosten zo laag mogelijk te houden?

Het hoogste rendement en comfort haalt u uit uw Mijnwaterinstallatie door de volgende tips te gebruiken.

Onze 4 belangrijkste tips:

  • Verwarm niet uw hele huis. Zet geen verwarming in de slaapkamers aan.
  • Zet uw verwarming één graad lager, vaak is 19 graden al voldoende.
  • Zet de thermostaat ’s-nachts 2 à 3 graden lager. Let op heeft u vloerverwarming? Zet uw thermostaat dan maximaal 1,0-1,5 graden lager gedurende de nacht, anders duurt het opwarmen te lang en hierdoor vermijdt u een verwarmingspiek (met meer verbruik ten gevolg).
  • Zet ook uw thermostaat 2 à 3 graden lager als overdag niemand thuis is.
    Meer tips vindt u op Hoe bespaar ik nog meer ?