STORM

Mijnwater is projectpartner in STORM (Self-organizing Thermal Operational Resource Management). Samen met vier andere partners wordt een ‘controller’ ontwikkeld voor een innovatief warmtenetwerk dat breed inzetbaar is op meerdere energiesystemen.

Intelligente controller
Om de energielevering in een warmte- en koudenetwerk te optimaliseren is een uitgebreid en complex besturingssysteem vereist; een intelligente ‘controller’. Deze moet breed toepasbaar zijn op allerlei soorten warmte- en koude netwerken en bij voorkeur stimuleren tot verduurzaming. De inzet gebeurt dus meestal op een conventioneel warmte- en koude netwerk, bijvoorbeeld gekoppeld aan een afvalverbrandingsinstallatie. Om te verduurzamen en goed te werken in moderne energienetwerken wordt de controller zelflerend gemaakt (interpretatie historische data) en is in staat zich aan te passen aan de omstandigheden (voorspellend, klimaat, gedrag en klantvraag ). Als bijvoorbeeld een zonnecollector wordt toegevoegd, dan moet de controller de energie naar de juiste buffers en gebouwen sturen.

Schone energie voor de regio
Voor dit project gaat ruim € 630.000 naar Heerlense partners, zoals aan ZUYD Hogeschool (€ 230.000 voor kennisontwikkeling en kennisverbreding). Dit is een enorme stimulans voor het voormalig ‘kloppend hart van energievoorziening in Nederland’ (Heerlen) om een internationaal erkend expertisecentrum op te bouwen rond een vierde generatie warmte- en koude netwerken. Een bron van schone energie, maar ook voor werkgelegenheid en grensoverschrijdende innovatie.