Brunssum D2Grids / Aardgasvrije Wijk

Tarcisius, Oude Egge En Omgeving

In Brunssum bouwt Mijnwater een circulair energiesysteem voor wooncomplexen van woningcorporatie Weller B.V. Dankzij het verwarmings- en koelingsnetwerk van Mijnwater zijn de aangesloten woningen naast aardgasvrij verwarmd, ook gekoeld. De nieuwe energiekelders in Brunssum voorzien drie woonwijken Tarcisius, Oude Egge, en Pastor Savelbergstraat met in totaal 200 woningen van duurzame energie. De dubbele energiekelder wordt gevoed vanuit een warmte- en koudeopslag (WKO), en wisselt daarna ook energie uit tussen de verschillende complexen.

Thermisch stadsverwarmings- en koelingsnetwerk

Het project is onderdeel van de pilot Aardgasvrij Brunssum en het Interreg-NWE project D2Grids. Dat is een project dat de 5e generatie stadsverwarmings- en koelingsnetwerken (5G DHC) in heel Europa moet opschalen. In 2019 startte energiebedrijf Mijnwater met voorbereidende werkzaamheden in Brunssum. Mijnwater met een duurzaam mijnwaternetwerk in de stad Heerlen, begaf zich hiermee voor het eerst buiten de gemeentegrenzen van haar thuisbasis. In Heerlen was het warme water in de oude mijngangen de reden voor het ontstaan van het mijnwaternetwerk. Brunssum heeft weliswaar ook geschikte mijnen, maar deze zijn nog niet toegankelijk. Toch ziet Mijnwater mogelijkheden, dankzij het door haar ontwikkelde innovatieve thermische stadsverwarmings- en koelingsnetwerk.

Energiekelders in aardgasvrij Brunssum

Zo’n netwerk maakt gebruik van meerder duurzame bronnen en afvalwarmte. Maar ook door de opslag van energie en onderlinge uitwisseling tussen verschillende gebruikers via ondergrondse energiecentrales (energiekelders). De eerste kelder werd in december 2019 geplaatst op de hoek van de Gregoriuslaan. De tweede kwam ernaast te liggen en maakte het mogelijk om drie complexen in een keer te voorzien van duurzame energie. Het betreft de nieuwbouw/zorgwoningen Tarcisius, de bestaande wijken Oude Egge en Pastor Savelbergstraat. In de toekomst is het de bedoeling uit te breiden naar meer dan 800 woningen en andere gebouwen.

Het systeem functioneert, het complex Tarcisius wordt aangesloten en Noorderkroon volgt. Ook de bewoners van de nieuwbouw in de wijk Oude Egge en Pastoor Savelbergstraat kunnen straks profiteren van deze duurzame energie, mede mogelijk gemaakt door Europese subsidie en gelden uit de landelijke pilots Aardgasvrije Wijken.