OPZuid

Programma OPZuid 2014-2020

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Koolstofarme economie

Binnen de investeringsprioriteit ”Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie” kent het OPZuid één specifieke doelstelling:

  • Het stimuleren van innovatie gekoppeld aan slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op de bebouwde omgeving.

Doelstelling gehonoreerde project:

Het project beoogt een uitbreiding van het huidige energienetwerk van Mijnwater met 150.000 m2 BVO. De uitbreiding leidt tot een verduurzaming van de energielevering aan nieuwe woningen en/of utiliteitsbouw. De verduurzaming werkt ook door op de huidige aangesloten gebouwen voor warmte- en koudelevering. Hiermee beogen we enerzijds het huidige systeem beter te benutten en te optimaliseren en anderzijds het unieke laagtemperatuurnetwerk als optie te zien om tot een koolstofarme economie (smart grid) te komen.

Kenmerken huidige smart grid:

  • Cloud structure (3 levels of control/decentralized)
  • Exchange (reuse; prosumers)
  • Storage (time)
  • Multiple sources (hybrid)
  • Demand & supply side management (intelligence)
  • All-electric
  • Integratable with (smart) electricity grid
  • Low-exergy (LT-heating & HT-cooling)

Bijdrage CO2 emissie-reductie:

Dit laagtemperatuurnetwerk draagt bij aan een toenemende CO2-emissie reductie van 35% nú tot 80-100% in de toekomst en wordt toepasbaar voor andere regio’s waar geen mijnen voorhanden zijn.
Door de innovatieve aanpak daalt de afhankelijkheid voor warmte- en koudelevering van de huidige fossiele bronnen (gas en elektriciteit). Het netwerk ‘krimpt’ van 100% tot circa 20% en dat uitsluitend zal bestaan uit duurzaam opgewekte elektriciteit.