Mijnwater NU

De eerste aansluiting was ‘Gen Coel’ in Heerlerheide in 2008. Daarna volgden al snel de kantoorgebouwen van APG en CBS. Na de verzelfstandiging van Mijnwater in 2013 groeide het bedrijf en werden meer gebouwen aangesloten op het mijnwaternetwerk. Bij de verkoop aan LEF (Limburgs Energie Fonds) in 2018 werd de ambitie uitgesproken om te groeien tot een energiebedrijf van formaat.

Op dit moment zijn ruim 350 woningen (in Heerlerheide en Maankwartier) en negen grote kantoorgebouwen, zie portfolio, aangesloten. Het nieuwe stadsdeel Maankwartier is volledig voorzien van mijnwaterenergie en op dit moment (2020) rolt het bedrijf haar netwerk uit door de hele stad (waaronder de centrumleiding door hartje Heerlen, met o.a. aansluiting op het nieuwe stadskantoor) en is leverancier bij renovatieprojecten van diverse woningcorporaties in Heerlen en Brunssum.

Vooruitkijken
Met deze (en toekomstige) aansluitingen levert Mijnwater een belangrijke bijdrage aan de ambitie van stadsregio Parkstad-Limburg (Parkstad Limburg Energie Transitie/PALET) om in 2040 energieneutraal te zijn. De uitrol van de vijfde generatie ‘District Heating and Cooling’ wordt daarom door de stadsregio omarmd. De provincie heeft de ontwikkeling in Parkstad tot speerpunt benoemd in haar energiebeleid. Daarmee zijn wij terug bij Heerlen. Met een lokale overheid die de energietransitie ziet als kans om de regio een impuls te geven. Met de durf om als ondernemende overheid initiatief te nemen. Zonder die durf was Mijnwater er nu niet geweest.