Life4HeatRecovery

Het voorstel ‘Life4HeatRecovery’ is door de Europese Commissie goedgekeurd. Mijnwater kan als partner in dit project rekenen op een substantiële bijdrage voor de aansluiting van Laag Temperatuur industriële restwarmte aan ons netwerk, genoeg energie om weer 400 woningen van het gas af te krijgen. Binnenkort gaan we in gesprek met energie-experts van omliggende bedrijven om dat verder in te vullen. Belangrijk voor bedrijven is de verplichting om alle maatregelen met 5 jaar terugverdientijd uit te voeren en het voornemen van de Minister daar sterk op te gaan handhaven. Door Mijnwater kan ook industrie voor een belangrijk deel ‘van het gas af’. We zijn in dit project o.a. partner met Warmtebedrijf Rotterdam, maar ook partners uit Stuttgart en EURAC, Bolzano (Italië) nemen deel aan dit project.