Interreg HeatNet NWE

Heerlen: pilot en voorbeeld in nieuw HEATNET NWE project

Het Interreg NWE programma ‘low carbon’ heeft een projectidee geaccepteerd voor het ontwikkelen van CO2-arme stadsverwarming. In het project werken 14 partners samen en wordt op 6 locaties geïnvesteerd in warmtenetten. Heerlen is samen met Dublin, Aberdeen, Plymouth, Kortrijk en Boulogne sur Mer een van de voorbeeldlocaties. In totaal wordt 12 miljoen geïnvesteerd, waarvan 1,6 miljoen in Heerlen. De EC draagt 7 miljoen bij. Afgelopen dagen bezochten alle partners Heerlen in de zogenaamde ‘kick-off’ meeting. Mijnwater BV gebruikt de middelen om een clusterkelder en het netwerk in cluster D uit te bouwen. Het betreft de aansluiting van industrie en woningen in Heerlen Noord. Heerlen heeft al een uitgebreid innovatief warmte-/koudenet. De HEATNET experts waren hiervan onder de indruk en willen het getoonde voorbeeld graag volgen.

Interreg NWE heeft als doel NW-Europa te versterken als belangrijke economische speler en als aantrekkelijke plek om te werken en te leven, met een hoge mate van innovatie, duurzaamheid en cohesie. Het project HeatNet wil de CO2-uitstoot in steden in NW-Europa terugdringen door duurzame en CO2-vrije verwarming en koeling te leveren (incl. afval warmte) aan woningen en commerciële gebouwen. De aanpak wordt ontwikkeld en getest in 6 lokale energienetten in de UK, Ierland, België, Frankrijk en Nederland. Het gaat hierbij om het introduceren en demonstreren van zogenaamde 4-de generatie DHC-grids (District Heating and Cooling Grids). In tegenstelling tot traditionele stadsver­war­ming worden de distributieleidingen gevoed met zeer lage temperaturen voor verwar­ming. In de aangesloten gebouwen zorgt een warmtepomp voor de benodigde (hoge) temperaturen. Door de lage temperatuur van het water kunnen de gebouwen ook worden gekoeld. Heerlen maakt daarbij gebruikt van de warme mijnwaterbronnen, waardoor de warmtepompen maar de helft van de energie gebruiken dan anders. Zowel de Europese Commissie als de Nederlandse topsector Energie geven aan dat deze vorm van warmte- en koudelevering een belangrijke pilaar is voor de energietransitie. Op termijn dienen alleen in Nederland 5 miljoen woningen te worden aangesloten op zo’n thermisch energienet in combinatie met warmtepompen om de doelen van COP21 (Parijs, 2015) te kunnen halen. Het marktpotentieel voor deze ontwikkeling is zodoende enorm. Ook het gebruik van geothermie (aardwarmte) zal de komende decennia grote sprongen dienen te maken! Het mijnwaterconcept is ook voor Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) een onmisbaar onderdeel.

Het HeatNet project zelf zal na afronding in 2019 direct leiden tot 15 duizend ton CO2 besparing. De belangrijkste resultaten zijn verder:

1. Het ontwikkelen en testen van een HeatNet-model voor de aanpak van 4-de generatie energienetten in NWE;
2. Het bouwen, testen en demonstreren van 6 living labs;
3. Het opstellen van roadmaps voor de verdere uitrol van de energienetten op locatie;
4. Het ontwikkelen van strategieën voor opschaling van deze netten in andere steden in NWE. Het betreft niet alleen technische aspecten maar ook institutionele en organisatorische barrières (nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, regelgeving en beleid, ruimtelijke ordening, business modellen en levensvatbaarheid, aansluiting voor de financiering en markten, acceptatie, etc.).

Het HeatNet consortium brengt opkomende knowhow op 4G DHC gebied (Mijnwater BV, Hogeschool Amsterdam, stedelijke beleidsontwikkeling) in de praktijk door in de 6 deelnemende steden succesvol infrastructuur te realiseren. Deze kennis wordt daarna verspreid en toegankelijk gemaakt voor opschaling naar andere locaties. Tijdens de intensieve workshops op de Open Universiteitscampus in Heerlen werd de ambitie geuit om van 6 naar 60 steden te groeien.

New HeatNet platform – Guide to district heating – online! 🔥

Interreg NWE