Innovatie projecten

Heat Net New

Interreg HeatNet NWE

Heerlen: pilot en voorbeeld in nieuw HEATNET NWE project

Het Interreg NWE programma ‘low carbon’ heeft een projectidee geaccepteerd voor het ontwikkelen van CO2-arme stadsverwarming. In het project werken 14 partners samen en wordt op 6 locaties geïnvesteerd in

Lees verder
Gen Coel Corneliusplein heerlerheide

STORM

Mijnwater is projectpartner in STORM (Self-organizing Thermal Operational Resource Management). Samen met vier andere partners wordt een ‘controller’ ontwikkeld voor een innovatief warmtenetwerk dat breed inzetbaar is op meerdere energiesystemen. Intelligente Lees verder
Louis Hiddes1

OPZuid

Programma OPZuid 2014-2020

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is

Lees verder
V8m0m

D2Grids Interreg NWE

Het Europese D2GRIDS project is verlengd tot 2023. Dit project is erop gericht 5e generatie lokale energienetwerken te ontwikkelen. De verlenging is gericht op het versterken van de synergie tussen Lees verder
Life4 Heat Recovery 1100x468

Life4HeatRecovery

Het voorstel ‘Life4HeatRecovery’ is door de Europese Commissie goedgekeurd. Mijnwater kan als partner in dit project rekenen op een substantiële bijdrage voor de aansluiting van Laag Temperatuur industriële restwarmte aan Lees verder
M Wsliderwiu2 1140x468

RewardHeat

Mijnwater is partner in het RewardHeat Project met ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO als Leadpartner van het project. In stedelijke gebieden neemt de vraag naar verwarming en koeling toe. Tegelijkertijd wordt een Lees verder