Life4HeatRecovery

Het voorstel ‘Life4HeatRecovery’ is door de Europese Commissie goedgekeurd. Mijnwater kan als partner in dit project rekenen op een substantiële bijdrage voor de aansluiting van Laag Temperatuur industriële restwarmte aan ons netwerk, genoeg energie om weer 400 woningen van het gas af te krijgen. Binnenkort gaan we in gesprek met energie-experts van omliggende bedrijven om dat verder in te vullen. Belangrijk voor bedrijven is de verplichting om alle maatregelen met 5 jaar terugverdientijd uit te voeren en het voornemen van de Minister daar sterk op te gaan handhaven. Door Mijnwater kan ook industrie voor een belangrijk deel ‘van het gas af’. We zijn in dit project o.a. partner met Warmtebedrijf Rotterdam, maar ook partners uit Stuttgart en EURAC, Bolzano (Italië) nemen deel aan dit project.

The ‘Life4HeatRecovery’ proposal has been approved by the European Commission. As a partner in this project, Mijnwater can count on a substantial contribution to the connection of Low Temperature industrial residual heat to our network, enough energy to get another 400 homes off gas. Soon we will be talking to energy experts from surrounding companies to further fill this out. Important for companies is the obligation to implement all measures with 5 years payback time and to strongly maintain the intention of the Minister. Due to Mijnwater, industry can also lose gas for an important part. In this project we are partner with Warmtebedrijf Rotterdam, but also partners from Stuttgart and EURAC, Bolzano (Italy) are participating in this project.