D2Grids Interreg NWE

Verwarming en koeling zijn goed voor 50% van het totale energieverbruik in de EU, maar momenteel is slechts 19,1% daarvan afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, terwijl in 5 van de 7 landen in Noordwest-Europa dezelfde ratio lager is dan 8,2%. Dit maakt verwarming en koeling een voor de hand liggende sector om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te vergroten.

D2Grids gaat dit doen door een bewezen maar onderbenut concept uit te rollen: 5de generatie stadsverwarming en -koeling (5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC). 5GDHC is een sterk geoptimaliseerd, vraaggestuurd, zelfregulerend energiemanagementsysteem voor stedelijke gebieden. De belangrijkste kenmerken zijn:
1) ultra-lage temperatuurgrid met decentrale energiecentrales;
2) gesloten lussen voor thermische energie die zorgen voor warme en koude uitwisseling binnen en tussen gebouwen;
3) integratie van thermische en elektriciteitsnetten.

Door de lage temperatuur, lage netverliezen en efficiënte warmtewisselingsmechanismen wordt de totale energievraag aanzienlijk verminderd, wat effectief en veilig kan worden geleverd door hernieuwbare energie, tot wel 100%.

Het doel van D2Grids is om het aandeel hernieuwbare energie en verwarming tot 20% in Noord-west Europa 10 jaar na het einde van het project te vergroten door de uitrol van 5GDCH-systemen te versnellen. Dat kan worden versneld door:

 1. industrialisatie van het systeem door de ontwikkeling van een generiek technologiemodel en productnormen;
 2. het vergroten van het commercialiseringspotentieel van 5GDHC-systemen door het presenteren van solide bedrijfsplannen en het aantrekken van investeerders;
 3. demonstratie van de technologie door middel van krachtige pilootinvesteringen in Bochum, Brunssum, Glasgow, Nottingham en Parijs.

Langetermijneffecten worden verzekerd door middel van:

 1. strategieën, haalbaarheidsbeoordelingen en plannen om 5GDHC-systemen in stand te houden, op te schalen en uit te rollen;
 2. op maat gemaakte trainingspakketten, ontwikkeld voor de industrie, professionals en beleidsmakers;
 3. transnationale gemeenschapsopbouw door het opzetten van een 5GDHC-platform dat zorgt voor kennisuitwisseling en interactie tussen belangrijke doelgroepen en
 4. evaluaties om aanbevelingen te doen over EU- en nationaal beleid.

Lead partner organisation: Mijnwater
h.eijdems@mijnwater.com

EU SUBSIDIE: € 11.61 m
Totaal Budget: € 19.35 m
Tijdlijn: 2018 – 2021

Partner Organisaties:

 • Asper Investment Management Ltd, UK
 • Clyde Gateway Developments Ltd, UK
 • Open University, NL
 • ECOTRANSFAIRE, LU
 • French Geological Survey, FR
 • EPAPS, FR
 • Greenflex, FR
 • Construction 21, FR
 • Flemish Institute for Technological, Research NV, BE
 • FUW GmbH, DE
 • Nottingham City Council, UK

Landen:
NL | UK | LU | FR | BE | DE