D2Grids Interreg NWE

Het Europese D2GRIDS project is verlengd tot 2023. Dit project is erop gericht 5e generatie lokale energienetwerken te ontwikkelen. De verlenging is gericht op het versterken van de synergie tussen de sectoren Elektriciteit en Warmte & Koude, zodat we de CO2-uitstoot in onze steden en gebieden verder kunnen terugdringen.

Het D2Grids consortium kondigt aan dat het Interreg North-West Europe (NWE) project wordt verlengd. Dit project startte in 2019 door 12 Europese partners. Het project is erop gericht 5e generatie lokale warmte- en koudenetwerken (5GDHC) te ontwikkelen in Noordwest-Europa, waarmee het aandeel van hernieuwbare energiebronnen groeit en de CO2-uitstoot afneemt.

Het D2Grids project wil een technologisch model ontwikkelen voor 5e generatie lokale warmte- en koudenetwerken met een solide businessplan, een nieuwe generatie van slimme lokale energienetwerken promoten, professionals trainen voor de inzet van die netwerken en de technologie demonstreren met een investering in impactvolle pilots in Paris-Saclay (FR), Bochum (DE), Brunssum (NL), Glasgow (SC) en Nottingham (EN).

De verlenging van het D2Grids project is het resultaat van de Interreg NWE tweede Capitilisation Call. Hiermee ontvangt het project een aanvullende 2,5 miljoen euro aan fondsen om haar impact te maximaliseren door nieuwe activiteiten en samenwerking uit te breiden. Met het project is in totaal 23,7 miljoen euro gemoeid, waarbij de ondersteuning door INTERREG North-West Europe bijna 60% dekt (14,1 miljoen euro).


5e generatie lokale warmte- en koudenetwerken (5GDHC) om de CO2-uitstoot in onze steden terug te dringen

5GDHC is gebaseerd op de gelijktijdige distributie van warmte en koude tussen gebouwen in dezelfde wijk. Het belangrijkste verschil met andere warmte- en koudenetwerken is de lage distributietemperatuur. Dit maakt het makkelijker om hernieuwbare thermische energie en restwarmte- en koudebronnen te benutten. Deze gesloten kringlopen faciliteren allereerst energie-uitwisseling tussen nabij gelegen gebouwen onderling, waarmee de meest optimale en efficiënte manier van energie-uitwisseling wordt gecrëeerd. Warmtepompen die heel dicht bij de gebouwen staan, kunnen de warmte die wordt gegenereerd door het leveren van koude aan de ene gebruiker, leveren aan een ander gebouw vlakbij en vice versa.

5e generatie gesloten thermische energie kringlopen zijn ook flexibel, omdat ze energie kunnen opslaan en afstemmen op de behoefte van de gebruikers. Dat kan met kleine gedecentraliseerde opslagfaciliteiten die enkele uren tot enkele dagen energie kunnen opslaan of juist over seizoenen heen met grotere natuurlijke of industriële reservoirs, zoals aquifers of oude mijngangen of aan de oppervlakte.

De synergie tussen DHC en elektriciteitsnetwerken in steden

Als gevolg van de tweede Capitalisation Call, zal het D2Grids consortium naast het werk aan de warmte- en koudenetwerken zelf ook inzetten op betere integratie van elektrische ‘uses’ en lokale hernieuwbare elektriciteitsproductiecapaciteit, om daarmee de decarbonisatie van 5GDHC netwerken te verbeteren. GreenFlex zal de leider van dit nieuwe ‘Capitalisation Work Package’ zijn, bestaande uit 7 partners uit het oorspronkelijke consortium (Mijnwater B.V, Asper Investment Management, Clyde Gateway, Open Universiteit, Construction21, VITO and GreenFlex) en 4 nieuwe partners (Engie Services Netherlands, Scottish Water Horizons, LLC & Associates Lawyers and the French Social Housing Company Seqens).

Het consortium zal best practices in 5GDHC networks combineren met best practices in lokale hernieuwbare elektriciteitsopwekking, distributie, opslag en beheer. Daarmee willen we meer duurzame multi-carrier lokale energie communities creëren, hoge kwaliteit dienstverlening bieden en een concurrerend businessmodel voor lokale producenten en afnemers ontwikkelen. Geleerde lessen uit het verleden bij zonne-energie collectieven kunnen we dan meenemen in de 5GDHC projecten.

De 5 principes van 5GDHC

Het consortium wil de technische, wettelijke, economische en organisatorische relevantie aantonen van het integreren van lokale hernieuwbare elektriciteit en warmteproductie. Hierbij wordt gekeken naar de lokale behoefte aan warmte, koude en elektriciteit van gebouwen, stedelijke structuren en zelfs laadstations van elektrische auto’s. De mogelijkheden voor een verbeterde flexibiliteit worden onderzocht, zodat piekvraag en het gebruik van opslagcapaciteit kunnen worden teruggebracht.

Naast de technische component, zal het project aandacht hebben voor de contractmodellen en de economische modellen (financiële modellen, inkomstenstromen van energieverkoop etc.) om lokaal geproduceerde energie te kunnen delen, zodat hieruit lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken.

Drie van de D2Grids pilot sites in Glasgow (UK), Brunssum (Nederland) en Paris-Saclay (Frankrijk), zullen de mogelijke synergie tussen electriciteitsnetwerken en warmte- en koudenetwerken onderzoeken. Een van de uitdagingen is om hieruit een model te kunnen destilleren waarmee toekomstige projectontwikkelaars geïntegreerde 5GDHC netwerken als een oplossing voor hun energietransitie worden overwogen.

Dit zal het aandeel van hernieuwbare energiebronnen en het terugbrengen van de CO2-uitstoot in steden en gebieden in Noord-West Europa aanmoedigen, in lijn met de doelen van het D2Grids project.

Lees hier meer over de 5 principes van 5GDHC (Engelstalig)

Over D2Grids

Het eerste 5e generatie lokale warmte- en koudenetwerk was ontwikkeld door Mijnwater Energy BV.
In tegenstelling tot traditionele warmtenetten, is het een intelligent thermisch netwerk gebaseerd op lokale lage-temperatuur bronnen. Gedecentraliseerde energieproductie met gebruik van warmtepompen bij de locatie van de afnemer, biedt de mogelijkheid van vraaggestuurde energieuitwisseling in het netwerk. Dit concept stelt supermarkten, datacenters, fabrieken, kantoren en andere gebouwen in staat om warmte én koude uit te wisselen en opnieuw te gebruiken.

D2GRIDS staat voor vraaggestuurde netwerken. Het is een Interreg Northwest Europe (NWE) project dat meer dan 4 jaar loopt, van 2018 tot 2023. Mijnwater Ltd, gevestigd in Nederland, is leidende partiner in het project, met 15 andere primaire partners en 7 secundaire partners. Vijf pilot sites in Paris-Saclay (Frankrijk), Bochum

(Duitsland), Brunssum (Nederland), Glasgow en Nottingham (UK) zullen 5GDHC netwerken ontwikkelen.

Lees meer over 5GDHC op de website van Construction21 (Engels) en meld je aan voor de D2GRIDS nieuwsbrief.

Lead partner organisatie: Mijnwater
h.eijdems@mijnwater.com

EU SUBSIDIE: € 14.1 miljoen
Totaal Budget: € 23.7 miljoen
Tijdlijn: 2018 – 2023

Partner Organisaties:


Landen:
NL | UK | LU | FR | BE | DE