Blockchain for Prosumers

Een Interreg Euregio Meuse-Rhine project

Mijnwater is partner in het Blockchain 4 Prosumers project met PXL University of Applied Sciences and Arts als Leadpartner van het project. PXL University of Applied Sciences and Arts is gevestigd in Belgisch Limburg met 7 campussen in Hasselt, Diepenbeek and Genk. De Hogeschool heeft bijna 10.000 studenten en 1.100 medewerkers en biedt 39 verschillende studies aan.

Over Blockchain in de energiesector

De Blockchain maakt het mogelijk om lokaal gegenereerde energie beschikbaar te stellen op handelplatforms, of direct aan consumenten en gebruikers.
Een van de meest media-effectieve potentiële applicaties van de Blockchain in de energiesector is de zogenaamde Peer-2-Peer handel. Hier kunnen producenten, zoals huiseigenaren met zonnepanelen op hun dak en consumenten elkaar rechtstreeks vinden en handelen, zonder tussenkomst van energiemaatschappijen of energiehandelaren.
De vele kleine hoeveelheden energietransacties tussen koper en verkoper vereisen een gestandaardiseerd communicatiekanaal, met eenduidige data formats, processen en protocollen.

Veel databases zijn gecentraliseerd en bieden slechts een beperkt aantal gebruikers toegang. Blockchain is anders: het is een decentraal, open netwerk dat niet eigendom is van één organisatie of bedrijf. Alle deelnemers zijn samen eigenaar van de data en alle transacties zijn transparant.
Samen met nieuwe business modellen voor gemeenschappelijk gebruik en prosumers die voortkomen uit energiecoöperaties, biedt blockchaintechnologie een uniek allocatiesysteem voor verschillende soorten duurzame energie, van zonne-energie van daken, verwarming of een elektrische auto. Dit verhoogt de acceptatie van hernieuwbare energie en de kosten van uitbreiding van netwerken kan teruggebracht worden als toevoer en gebruik beter in balans zijn.

Over het project

In het Blockchain 4 Prosumers project ontwikkelen we eerst (T1) een kader en mogelijke business modellen en diensten voor de verschillende toepassingen.
Daarna ontwikkelen we de basistechnologie van de decentrale database en de interface voor de slimme meters en bijbehorende gebruikersapplicaties (T2 en T3).

In T4 wordt de ontwikkelde technologie toegepast in verschillende praktijkcases in Hasselt/Diepenbeek, Liège, Heerlen, Jülich en Eupen). Iedere pilot kent dezelfde basistechnologie, maar heeft een eigen focus op bepaalde technologie (handel in zonne-energie, mobiliteit en laden, uitwisseling tussen zonne-energie en warmtepompen en lage-temperatuurnetwerken. Dit kan uiteindelijk resulteren in verdere harmonisatie en standaardisatie van het energielandschap tussen regio's en landen.

In werkpakket T5 worden resultaten en aanbevelingen gecommuniceerd aan midden- en kleinbedrijf en gemeenten, in en buiten de EMR regio. Onderwijsinstellingen in de regio kunnen bovendien de resultaten gebruiken om hun curriculum te vernieuwen.

Waarom in de EMR regio?

De EMR regio is zeer geschikt om deze technologieën te demonstreren: het heeft de infrastructuur (elektriciteitsnetwerken, een uniek 5GDHC warmtenet in Heerlen en voldoende decentrale bronnen), de kennis (instellingen en universiteiten), veel bedrijven (start-ups) en de markt: er zijn verschillende middelgrote steden qua bevolkingdichtheid, maar ook dichtbevolkte kleine dorpen en steden.

Meer info: www.interregemr.eu