Overzicht leveringsonderbrekingen 2022

We vinden het belangrijk dat u kunt rekenen op verwarming, koeling en warm tapwater wanneer u dat wenst. Daarom maken we veel werk van onderhoud en verbetering van ons netwerk.
Soms lukt dat niet, ondanks alle maatregelen die we nemen om leveringsonderbrekingen te voorkomen.

U kunt het overzicht hier downloaden.

Heeft u hier vragen over? Mail dan naar info@mijnwater.com