Remko de Jong van Gemeente Heerlen over zijn ervaringen met Mijnwater

Geen gesneden koek, wel een concept om trots op te zijn

Met een uitgebreide vastgoedportefeuille waarin kantoren, maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties zijn vertegenwoordigd en een onderhoudsteam van ruim 65 medewerkers, is Gemeente Heerlen wel wat uitdagingen gewend. Bovendien heeft Gemeente Heerlen zelf aan de wieg gestaan van het Mijnwater-concept en zijn er inmiddels bijna 9 locaties op Mijnwater aangesloten. Toch zou Remko de Jong, Teamleider Vastgoed van Gemeente Heerlen, Mijnwater geen gesneden koek durven te noemen.

Liefst Mijnwater

Remko de Jong: “Bij alle renovatie- en nieuwbouwprojecten onderzoeken we: is Mijnwater een optie? Want ook al is Mijnwater een zelfstandig bedrijf geworden, we willen als gemeente een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de stad en geloven nog altijd in de techniek. Bij sommige locaties ligt dat voor de hand, zoals het nieuwe Stadskantoor. Dat is nieuwbouw, de locatie is perfect aan te sluiten op de centrumleiding en qua energievraag prima in te vullen met Mijnwater. Maar er zijn ook projecten die extra uitdagend zijn vanwege hun specifieke energiebehoefte. Denk aan de renovatie van Zwembad Hoensbroek, het voormalige Otterveurdt. Daar willen we niet alleen de ruimte, maar ook het zwemwater verwarmen met Mijnwater.”
De behoefte om in relatief korte tijd een grote hoeveelheid water te kunnen verwarmen, vraagt ook aan Mijnwater om een oplossing op maat. “Als gemeente vinden we zo’n project natuurlijk spannend, je hebt geen vergelijkingsmateriaal!”


Gegroeid vertrouwen

Iedere nieuwe klimaatinstallatie heeft tijd nodig om goed ingeregeld te worden, zeker bij nieuwbouw. “Deze inregeltijd werd in de eerste jaren van Mijnwater door critici vaker aangedragen om te onderbouwen dat het systeem niet zou werken. Inmiddels zijn we deze fase gelukkig voorbij en is er vertrouwen in de functionaliteit van de techniek. Eindgebruikers van wooncomplexen moeten misschien wennen aan een lage-temperatuursysteem als ze cv-techniek gewend zijn, maar daar hebben wij als gemeente voor onze gebouwen geen last van.”

Oriënteren kost tijd

Waar pandeigenaren wel op bedacht moeten zijn, is de langere oriëntatiefase die je moet doorlopen als je een 5e generatie warmtenet zoals Mijnwater overweegt. “Iedereen in de bouwwereld is bezig met verduurzaming, dus de ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels kun je binnen een uur uitrekenen wat bijvoorbeeld bepaalde isolatie kost en wat het oplevert. Maar dat rekensommetje valt nu nog niet zo snel te maken voor Mijnwater. Er spelen veel variabelen een rol en dus moet je op tijd beginnen met de verkenning. Zodra je hebt besloten dat je wilt gaan bouwen, moet je eigenlijk al bellen met Mijnwater. Want je wilt wel de afweging kunnen maken op basis van jouw verduurzamingsdoel. Hoeveel CO2-reductie realiseer ik, welke andere maatregelen moet ik nog nemen? Wat zijn de kosten en wat zijn de baten? Dat zal de komende tijd voor Mijnwater ook de uitdaging zijn: hoe kun je hierin sneller duidelijkheid geven aan je opdrachtgever, zodat partijen ook de stap durven te zetten?”

Mijnwater tussen de oren

De Jong realiseert zich dat het vastgoedteam van Gemeente Heerlen inmiddels een andere manier van denken heeft ontwikkeld. “Onze hele kijk op energievoorziening is veranderd. De keten heeft zich decennialang op een bepaalde manier gevormd, het is logisch dat je eerst vanuit dat bekende systeem denkt. Neem bijvoorbeeld de installatieruimte. Daar moet je al bij het ontwerp van het gebouw over nadenken, want het gaat hier niet over de plaatsing van een CV-keteltje, maar om een serieuze energiecentrale. Dat moet tussen de oren komen van de mensen die betrokken zijn bij het ontwerp en de engineers van Mijnwater moeten daar ook in de voorbereiding al vragen over kunnen beantwoorden. Het illustreert dat het een heel andere vorm van samenwerking vraagt dan we in de bouw gewend zijn.”


Visie en lef

Gemeente Heerlen durfde proeftuin te zijn voor Mijnwater en dat heeft aan beide kanten enorm veel inzichten opgeleverd. “Ik ben er trots op dat we als gemeente de visie en het lef hadden om te zeggen: we weten niet precies waar we uitkomen en al helemaal niet hoe, maar we gaan het wel doen. Nog altijd leren we bij en Mijnwater ook, dat is mooi om te zien. Nu is het voor Mijnwater zaak om te versnellen en te laten zien dat het niet alleen haalbaar en is voor ons, maar voor veel meer partijen en locaties!”


Tips voor pandeigenaren met interesse in een 5e generatie warmtenet als Mijnwater:

  1. Begin op tijd met je oriëntatie, hoe sneller hoe beter!
  2. Formuleer een duidelijke verduurzamingsopgave, zodat Mijnwater kan aangeven waarin zij kunnen voorzien
  3. Voorzie de installatieruimte in het ontwerp van je gebouw, betrek ook Mijnwater hierin
  4. Laat je beeld van bestaande systemen los en stel je open voor een andere kijk op energievoorziening