5e Generatie DHC

Het succes van de mijnwatertechnologie is een voorbeeld voor andere steden die naarstig op zoek zijn naar aardgasvrije alternatieven. In principe is het mogelijk in andere steden eenzelfde netwerk te bouwen, dat bijvoorbeeld bestaande warmte- en koudeopslag (WKO) verbindt met tussenliggende woningen en met andere warmtebronnen in de stad, denk aan (gekoelde) supermarkten, datacenters, kantoorgebouwen, e.d. Het aanleggen van een lokaal thermisch circulair energienetwerk leidt voor alle betrokkenen tot forse besparingen. De grote investeringen worden immers met elkaar gedeeld, een uitdaging om met beide handen aan te gaan. Het opzetten van zo’n samenwerking vergt wel een goed georganiseerde regisseursrol. Uit onderzoek van CE-Delft en IF-technologie blijkt dat op basis van 5GDHC tot 3 miljoen woningen in Nederland van het aardgas af kunnen.

In het kader van de landelijke pilot aardgasvrije wijken rolt Mijnwater B.V. het concept inmiddels uit naar buurgemeente Brunssum. Naast nieuwbouwwoningen, gaat het om renovatie van bestaande complexen in de sociale woningbouw en om particulier bezit. Mijnwater B.V. maakt daarvoor geen verbinding met de ‘backbone’ in Heerlen, maar ontwikkelt het verwarmings- en -koelingsnetwerk door WKO-installaties, verbonden met een watervoerende laag op 100 m diepte. Eind 2019 is de eerste clusterkelder/energiecentrale en het benodigde thermisch leidingnet de grond ingegaan. De WKO’s gelden als buffer en worden (tijdelijk) ondersteund door lucht/water warmtepompen. Tijdelijk omdat op termijn ook in Brunssum aardwarmte en grote buffers in de planning staan. De grootste kracht zit hem echter in het 5GDHC-concept. Dit wordt onderkend door een nieuw Interreg-NWE-subsidieproject, genaamd D2Grids.

Voorbeeld van een 5de generatie District Heating and Cooling

Animatie gemaakt door projectpartner in Interreg NWE/D2grids Paris-Saclay

Hernieuwbare stadswarmte op stedelijke schaal